Dorota Kenderová

Romantika mojej mladosti, budúcnosť mojej nostalgie
Room 19_21, 3. December 2009 – 10. January 2010

Romantika mojej mladosti, budúcnosť mojej nostalgie

Case History
Praetorium, 19. Jun – 16. Jul 2008

Case History