Locus solus

Rovňákovu tvorbu charakterizujú témy rodovej identity, odcudzenia a izolácie. Výstupy sú realizované v postfotografii a videu, kde autor kladie veľký dôraz na zvukovú stránku.  V posledných rokoch sa venuje najmä  sound-artovej performancii. Výstava s názvom Locus solus (miesto osamotenia) prináša výber z tvorby z posledných troch rokov. Cykly postfotografií, digitálnych grafík a privlastnených litografií sú […]
28. August 2009 – 18. October 2009
Author

Rovňákovu tvorbu charakterizujú témy rodovej identity, odcudzenia a izolácie. Výstupy sú realizované v postfotografii a videu, kde autor kladie veľký dôraz na zvukovú stránku.  V posledných rokoch sa venuje najmä  sound-artovej performancii. Výstava s názvom Locus solus (miesto osamotenia) prináša výber z tvorby z posledných troch rokov. Cykly postfotografií, digitálnych grafík a privlastnených litografií sú doplnené videami.
Autor 27. augusta o 19.00, v predvečer otvorenia výstavy, vystúpi v Stredoslovenskej galérii s performanciou Smaragdové mesto.

Výstavy sú realizované  pri príležitosti obhajob dizertačných prác na získanie titulu ArtD. Obaja autori boli študentmi interného doktorandského štúdia na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.