Kamila Štanclová

Súčasná slovenská grafika 17.
Praetorium, 23. November 2011 – 19. February 2012

Súčasná slovenská grafika 17.