MÚZPAS – Už v predaji!

MÚZPAS je vaša zvýhodnená vstupenka do múzeí, galérie, zážitkovej expozície a na Hodinovú vežu v Banskej Bystrici!
Pozrite si zblízka ikonický obraz „Trh v Banskej Bystrici“ od maliara Dominika Skuteckého, stálu expozíciu o histórii mesta v Matejovom dome či tajomstvá vzniku máp v Kynceľovej. 
 
Nechajte sa vtiahnuť do udalostí SNP, zistite, ako funguje pošta alebo spoznajte prírodu stredného Slovenska v Tihányiovskom kaštieli.  Novinkou tohto roka je zapojenie novej THURZO – FUGGER zážitkovej expozície, ktorá prenesie jej návštevníkov do čias, kedy Banská Bystrica rozkvitala v oblasti baníctva.
 
KDE HO KÚPITE?
U nás v Stredoslovenskej galérii (Bethlenov dom; Pretórium; Vila Dominika Skuteckého) a samozrejme vo všetkých zapojených kultúrnych inštitúciách.
Viac informácií nájdete na: https://www.bbsk.sk/muzpas