Zverejňovanie

Zverejnené zmluvy faktúry a objednávky nájdete v Centrálnom registri zmlúv Banskobystrického samosprávneho kraja.

Ponuka neupotrebiteľného majetku