Zverejňovanie

Stredoslovenská galéria zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry v Centrálnom registri zmlúv, objednávok a faktúr BBSK.