Zverejňovanie

Stredoslovenská galéria zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry v Centrálnom registri zmlúv, objednávok a faktúr BBSK.

Rozhodnutie,obnova fasád

Vyzva na predkladanie ponuk-Pretorium archeologický výskum