Zverejňovanie

Stredoslovenská galéria zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry v Centrálnom registri zmlúv, objednávok a faktúr BBSK.

VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ na 5 parkovacích miest 2022 .