Vyhodnotenie a plán činnosti

Plán činností a hlavných úloh SSG na rok 2024

Vyhodnotenie činnosti za rok 2023

Správa o činnosti galérie za rok 2023

Plán činnosti a hlavných  úloh SSG na rok 2022

Správa o činnosti galérie za rok 2020 

Správa o činnosti galérie za rok 2019

Správa o činnosti galérie za rok 2018

Správa o činnosti galérie za rok 2017

Správa o činnosti galérie za rok 2016

Správa o činnosti galérie za rok 2015

Správa o činnosti galérie za rok 2014

Správa o činnosti galérie za rok 2013

Správa o činnosti galérie za rok 2012

Správa o činnosti galérie za rok 2011

Správa o činnosti galérie za rok 2010

Správa o činnosti galérie za rok 2009