Shop

Kalendár 2024

Kalendár pozostávajúci z reprodukcií diel zo zbierky Stredoslovenskej galérie, vystavených na edukatívno-prezentačnej výstave Ako na umenie…5 / zátišie

Kalendár obsahuje edukačné texty galerijných pedagogičiek, ktoré inšpirujú k imaginácii a nazeraniu na výtvarné diela.

Grafický dizajn: Pavol Snoha

Texty: Martina Martincová, Zuzana Medzihorská

Tlač: LETREO, s.r.o. 

Kalendár si môžete zakúpiť v budovách Stredoslovenskej galérie – v Bethlenovom dome, Pretóriu a vo Vile Dominika Skuteckého.

Cena: 8 €

Ako sa dozvedieť o umení niečo viac

Pre priateľov vizuálneho umenia ponúkame katalógy a publikácie, ktoré vydávame k našim aktuálnym výstavám. Nájdete ich na predajných miestach Stredoslovenskej galérie, v našich budovách počas otváracích hodín a vo vybraných kníhkupectvách. Spolu s bohatou ponukou kníh a katalógov si ich môžete prelistovať aj prezenčne v študovni galerijnej knižnice.

Posielame aj na dobierku, prosím kontaktujte:  hatalova@sgb.email

 

Vstúpte, prosím! Vila Dominika Skutezkeho

Publikácia ponúka čitateľovi sprievodný katalóg k stálej expozícii maliara Dominika Skutezkeho (1849 – 1921) aj s kompletnými reprodukciami a popismi diel, či tematickými textami, ktoré sprostredkujú zážitok z návštevy umelcovej historickej vily v Banskej Bystrici.  Publikácia je navyše rozšírená o kapitoly približujúce aj samotnú stavbu a históriu Skutezkeho neorenensančnej vily s jej unikátnou autorskou sgrafitovou výzdobou na priečelí. Popri aktualizovaných údajoch o živote a pôsobení umelca prináša aj zostavený rodostrom maliarovej rodiny a profily približujúce osudy Skutezkeho potomkov. Vzácnym doplnkom je ukážka z doteraz nepublikovaného prekladu originálnej štúdie, ktorú napísal sám maliar Skutezky na tému „Olejomaľba za čias renesancie”. Pôsobivý vizuál publikácie vytvoril známy grafický dizajnér Palo Bálik.   

Vydavateľ © Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, 2023

Koncept katalógu a texty: Katarína Minka Baraníková

Jazyková korektúra: Miroslava Kuracinová Valová

Preklady: Roman Schwartz

Grafický dizajn: Palo Bálik

Tlač: DIW print

Náklad: 500 ks

ISBN 978-80-88681-87-8

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Publikácia reprezentuje výlučnenázory autorky a fond nezodpovedá za jej obsah.

Publikáciu si môžete zakúpiť vo Vile Dominika Skuteckého, Bethlenovom dome, alebo Pretóriu, alebo napíšte na [email protected] a pošleme Vám ju na dobierku.  

Cena: 10 eur

Krajina Stredu / Ján Viazanička

Charakteristiky pojmov ako vidiecke, rurálne sa v odbornej literatúre objavujú v rôznych súvislostiach, pričom k najstarším patrí urbánno-rurálne porovnávanie a z neho vyplývajúca idealizácia vidieka. Vykonštruovaná idealizácia rurálneho spojená s nostalgiou za strácajúcim sa svetom vidieckej homogenity a tradície sa v minulosti premietala aj do umeleckej tvorby. Od polovice 19. storočia prevažovala v slovenskej literárnej tvorbe, tvorila jeden zo silných prúdov výtvarnej moderny monumentalizujúcej „slovenský mýtus“, predovšetkým v tvorbe M.Benku, a uplatnila sa aj v etnograficky a sociálne-humanisticky orientovanej dokumentárnej fotografii 20. storočia (K. Plicka, M. Martinček). Súčasná generácia dokumentárnych fotografov stratila o tému vidieka záujem takmer úplne. V masovom stredno – prúdovom diskurze prevládol trend idealizácie vidieka, kultúry a hodnôt s ním spojených. Tento sklon sa objavuje v rôznych podobách komercionalizácie a politického zneužívania dodnes. Publikácia Krajina stredu obnovuje záujem o tzv. „rurálnu fotografiu“ v novej aktualizovanej podobe.

Prezentované dokumentárne fotografie Jána Viazaničku sú v publikácii radené v tematických okruhoch: folklór – viera – príroda – krajina – práca – domov – voľby a komentované ironickými krížovkami Milana Zvadu, ktoré otvárajú osobitosť lokálnej témy do širšieho globálneho kontextu. Vtipom a konceptuálnym prístupom sa vyznačuje aj grafické spracovanie publikácie Petrom Liškom. Grafický dizajnér privádza čitateľa k jednoduchému no zásadnému performatívnemu gestu, zhmotňujúcemu zneisťujúcu otázku, ktorá prechádza naprieč publikačným formátom: „Vieme čo dnes vidiek a vidieckosť vlastne znamená?“ Odborné texty v dvojjazyčnej mutácii od etnografky a pamiatkárky približujú prostredie a historický kontext rázovitej vidieckej lokality na Strednom Slovensku / špecifický región Severné Podpoľanie. Samostatný text je venovaný reflexii fotografií.  

Vydavateľ: Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici

Grafický dizajn: Peter Liška 

Fotografie: Ján Viazanička      

Editorka: Zuzana L. Majlingová

Odborné texty: Zuzana L. Majlingová, Miloslava Borošová Michalcová, Zuzana Drugová

ISBN: 978-80-88681-86-1

Rok vydania: 2022

Publikáciu si môžete zakúpiť v Bethlenovom dome, alebo napíšte na [email protected] a pošleme Vám ju na dobierku.  

Cena: 20 eur

MONOGRAFIA – Ján Jakub Stunder (1759-1811). Nikde cudzincom.

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici v spolupráci s Katedrou dejín výtvarného umenia, Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Slovenskou národnou galériou vydala prvú monografiu Jána Jakuba Stundera (1759-1811). Nikde cudzincom. Kodaň – Budapešť – Levoča – Banská Bystrica.

Ide o prvé kritické zhodnotenie tvorby Jána Jakuba Stundera a jeho významného výtvarného vplyvu na umenie prelomu 18. a 19. storočia na našom území. Aktuálnej výstave v Bethlenovom dome (do 27. marca) predchádzal komplexný výskum, ktorý vyústil do bohato zdokumentovanej monografie maliara s rovnomenným názvom. 

Kniha ponúka štúdie zamerané na Stunderov život a dielo, ako aj kontext vtedajšej umeleckej scény. V monografii nájdete aj podrobný súpis všetkých jeho diel. Katalóg diel vychádza z niekoľkoročného výskumu autoriek Kataríny Beňovej a Edit Szentesi, i keď v priebehu rokov 2020 – 2021 bol jeho vznik limitovaný dôsledkom pandémie a prístupnosti archívov a knižníc. 

Editorkou je Katarína Beňová.

Monografiu si môžete zakúpiť v Bethlenovom dome, alebo napíšte na [email protected] a pošleme Vám ju na dobierku.  

Cena: 20 eur

Eurobankovka s nulovou hodnotou Trh v Banskej Bystrici

 

Eurobankovka s nulovou hodnotou s vyobrazením diela Dominika Skuteckého Trh v Banskej Bystrici /1889/ bola vydaná Stredoslovenskou galériou s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja v roku 2020 v náklade 10 000 ks.

Eurobankovku si môžete kúpiť v budovách Stredoslovenskej galérie.

 

Adam Šakový – Keď tieň vrhá tieň / When a shadow casts a shadow

Katalóg k výstave Adam Šakový – Keď tieň vrhá tieň / When a shadow casts a shadow v PREDAJI!

Samostatná výstava predstavovala selekciu diel z obdobia posledných dvoch rokov. Už na prvý pohľad je zrejmé, že sa výrazne posunul od predchádzajúceho cyklu, v ktorom preberal kompozície, zemitú farebnosť a formálne znaky z barokových zátiší a portrétnej tvorby 19. storočia. Ďalej už nepokračuje v skúmaní a zobrazovaní (viac, či menej živých) živočíchov a opätovne sa vzdáva využívania širokého farebného spektra. Na rozohranie aktuálnych maliarskych kompozícií na drobných až monumentálnych plátnach si vystačil s čiernobielym monochromatickým koloritom, ktorý prebral z charakteru zobrazených motívov.

Text a grafická úprava: Michal Stolárik

Fotografie: Adam Šakový

Vydala: Stredoslovenská galéria, rok vydania: 2020, počet strán: 33, ISBN  978-80-88681-84-7

Cena: 6 €

Architekt Alexander Skutecký 1883 – 1944

Katalóg k výstave Architekta Alexandra Skuteckého (1883 – 1944). Výstava vo Vile Dominika Skuteckého vznikla z viacerých dôvodov. Stredoslovenská galéria pri ďalšom rozširovaní koncepcie a dramaturgie vily Skuteckých venuje pozornosť aj osudom a výsledkom prác ďalších členov rodiny. je málo známe, že tri zo štyroch Skuteckého detí boli nadané talentom k rôznym umeniam – prvorodená Zerline hudobným, Alexander výtvarným – so sklonom k architektúre a Karola talentom k maľbe. Najviac viditeľného ostalo, po architektovi Alexandrovi Skuteckom. Táto výstava je nielen prvou samostatnou výstavou architekta, ale prináša aj sledovanie postupného procesu celého jeho tvorivého rozvoja. 

Kurátorka výstavy a autorka katalógu: PhDr. Klára Kubičková, PhD. rok vydania: 2019, počet strán: 95, cena: 10 €
ISBN: 978-80-88681-83_0

Cena: 7 €

 

 

Stredoslovenská galéria 1956 – 2016

Publikácia Stredoslovenská galéria 1956 – 2016 vznikla spolu s výstavou ROTPUNKT – Z histórie zbierky Stredoslovenskej galérie (kurátorka Zuzana L. Majlingová, SSG, Bethlenov dom, november 2016 – september 2012) a obe boli venované 60. výročiu založenia Stredoslovenskej galérie.
Publikácia Stredoslovenská galéria 1956 2016 mapovala všetky hlavné činnosti galérie, ktoré sú zastúpené v štatutárnom poslaní inštitúcie, tak ako sa vyprofilovali za 60 rokov činnosti od jej vzniku v roku 1956 až po súčasnosť. Hlavnými činnosťami inštitúcie sú zbierkotvorná činnosť, akvizičná činnosť, výstavná činnosť, galerijno-pedagogická a edičná činnosť.
Publikácia obsahuje 50 normovaných strán odborných textov, ktoré pripravili odborní zamestnanci Stredoslovenskej galérie venujúci sa jednotlivým činnostiam, nájdete v nej 5 odborných štúdií a text venujúci sa edičnej činnosti galérie.
Jej vizuál je chápaný s dôrazom na špecifické zameranie galerijnej inštitúcie. Výsledkom je výtvarná plnofarebná publikácia s kvalitnými veľkoformátovými reprodukciami výtvarných diel zo zbierkového fondu SSG v Banskej Bystrici, v netradičnom zväčšenom formáte inšpirovanom grafickými postupmi novinovo-magazínových formátov subkultúr.
Rok vydania: 2017, 
ISBN: 978-80-88681-80-9

VYPREDANÉ

 

Dominik Skutezky: Ars et Amor – Labor et Gloria

Najnovšie poznatky o maliarskej tvorbe a živote významného maliara Dominika Skuteckého (1849 – 1921) zhŕňajú štyri katalógové štúdie s kľúčovými témami: umelcova tvorba a osobnosť v aktuálnom pohľade, jedinečnosť jeho portrétnej tvorby, nové poznatky o ikonickom diele Trh v Banskej Bystrici, vila rodiny Skuteckých. Krásny katalóg je doplnený obrazovou prílohou takmer šesťdesiatich menej známych a novo identifikovaných diel z rôznych inštitucionálnych aj súkromných zbierok.
Katalóg sme vydali pri príležitosti 20. výročia Stálej expozície Dominika Skuteckého, ktorá je sprístupnená v autentickom prostredí umelcovej historickej vily na Hornej ulici 55 v Banskej Bystrici. Na priečelí vily nájdete aj Skuteckého životné motto Ars et Amor, Labor et Gloria (z lat. Umenia a láska, práca a sláva).
Editorky katalógu sú Katarína Baraníková a kurátorka Slovenskej národnej galérie Katarína Beňová, ktoré spolu s Klárou Kubičkovou pripravili texty katalógu.
Rok vydania: 2015, počet strán: 116, cena: 10 €
ISBN: 978-80-88681-75-5

Cena: 7 €

 

Motívy neviditeľnosti

Pomocou tejto mapky môžete v teréne vyhľadať výtvarné diela, ktoré vznikli pre verejný priestor alebo ako súčasť architektúry na území Banskej Bystrice v období rokov 1945 – 2015. Nájdete v nej základné informácie, ktoré vás privedú k pomníkom, pamätníkom, voľným sochárskym dielam, originálnym realizáciám detských ihrísk a fontán vo verejnom priestore mesta.
Fotografická dokumentácia a katalogizácia je výsledkom archívneho a terénneho výskumu. Naším zámerom bolo vybudovať evidenciu, ktorá doposiaľ chýbala, a otvoriť diskusiu o súčasnom charaktere i postavení umenia vo verejnom priestore mesta a jeho možnej ochrane. Skladačka je sprievodným materiálom k našej výstave Motívy neviditeľnosti (kurátorka Zuzana L. Majlingová, 29. 10. 2015 – 6. 3. 2016, Pretórium). Súčasťou projektu je aj webová stránka www.vytvarnedielabb.sk.
Rok vydania: 2015, cena: 1 €


Ľubomír Ďurček: Situačné modely komunikácie
Monografia a DVD publikácia

Výnimočný projekt Situačné modely komunikácie vychádza z tvorby konceptuálneho umelca Ľubomíra Ďurčeka zo 70. a 80. rokov. Ťažisko jeho tvorby predstavujú možnosti komunikácie v rozličných situáciách. Patrí k autorom tzv. neoficiálnej výtvarnej scény. Na dobu, v ktorej žil, reagoval podivnými, no súčasne nesmierne úžasnými, dôvtipnými či kritickými performanciami. Väčšina jeho diel pritom nevznikala na výstavné účely a pre priestory galérie. Svoje nápady realizoval priamo na ulici pred náhodnými divákmi alebo vo vyhradenej časti bytu svojich rodičov, ktorú nazval Medzipriestor.

Naša kurátorka Mira Keratová pripravila Ďurčekovu retrospektívnu výstavu Modely komunikácie (SSG, Pretórium, 2012) a jej reprízu Situačné modely komunikácie (SNG, Bratislava, 2013), ktorá bola vyhlásená za najlepšiu výstavu roka 2013. Na ne nadväzuje objemná monografia a DVD publikácia, ktoré sme vydali v spolupráci so Slovenskou národnou galériou v Bratislave.
V monografii nájdete texty Petry Hanákovej, Aurela Hrabušického, Miry Keratovej a Tomáša Poszpiszyla. DVD obsahuje vybranú filmografiu Ľ. Ďurčeka a interaktívnu aplikáciu grafického dizajnéra Jána Šicka k Ďurčekovmu knižnému objektu a dokumentu akcie ÁNO NIE (1977 – 1980). Súčasťou DVD je i archívna časť s dobovými samizdatovými textami Jána Budaja (3SD, 1981 – 1988) a Jozefa Macka, a mapa sociálnej siete súvisiacej s Ľ. Ďurčekom a bratislavskými komunitami 70. a 80. rokov.
Rok vydania monografie: 2013, počet strán: 236, cena: 16 eur, vypredané/dostupné prezenčne v galerijnej knižnici.
ISBN: 978-80-8059-175-5
Rok vydania DVD: 2014, 

Cena: 2, 50 €

 

Rastislav Podoba: Pracovná plocha

Rastislav Podoba (1975) je maliar súčasnej krajiny, ktorý mapuje dnešné prostredie v stave, v akom sa nachádza okolo nás a ako žije v našich spomienkach a predstavách. Ako „bytostnému maliarovi“ mu nikdy nešlo o jednoduchý prepis videného. Analyzuje aj krajinu maľby samotnej, neustále skúma materiálové kvality maľby, jej technické možnosti a procesy, a rozvíja svoj autorský program pohybujúci sa na pomedzí reality a abstrakcie.
Z jeho autorskej výstavy Pracovná plocha (SSG, máj – júl 2015, Pretórium, kurátorka Zuzana L. Majlingová) vzišiel katalóg, v ktorom nájdete reprodukcie malieb z cyklov Second Land, Encyklopédia a Pozorovanie, vytvorených medzi rokmi 2009 – 2014. Textami, ktoré analyzujú jeho tvorbu, do katalógu prispeli Zuzana L. Majlingová a Michal Šedík, katalóg editovala Ivana Moncoľová.
Rastislav Podoba študoval v rokoch 1996 – 2002 na VŠVU v Bratislave v ateliéroch prof. Vladimíra Popoviča a prof. Rudolfa Sikoru. Doktorandské štúdium ukončil na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde na Katedre maľby vedie Otvorený ateliér maľby. Trikrát sa stal finalistom VÚB Maľby (2006, 2007, 2009). Získal niekoľko ocenení, medzi nimi Cenu Martina Benku v roku 2009. Jeho diela sú v domácich aj zahraničných zbierkach.
Rok vydania: 2016, počet strán: 71, 
ISBN: 978-80-88681-76-2

Cena: 12 €


Počúvaj zrakom a ochutnaj vôňou / Symfónia pre 5 zmyslov

Katalóg vznikol k pilotnému edukačnému projektu Počúvaj zrakom a ochutnaj vôňou Stredoslovenskej galérie, ktorý bol zahájený spolu úspešnou výstavou Symfónia pre 5 zmyslov (kurátorka Martina Martincová, SSG, Bethlenov dom, september – november 2016). Dlhodobý vzdelávací projekt je určený deťom a dospelým so zdravotným a sociálnym znevýhodnením. Prostredníctvom rôznorodých aktivít a senzoricko-stimulačných pomôcok podnecuje zmyslové predstavy voči konkrétnym umeleckým dielam.

Edukačno-prezentačná výstava Symfónia pre 5 zmyslov ponúkala jeden z návodov, ako môžeme na umelecké diela nazerať, dekódovať ich a spoznávať práve cez naše zmysly, zmyslové dojmy, pocity alebo asociácie. Súčasne skúmala, ako môže v dnešnej dobe výtvarné dielo pôsobiť na základné zmysly. Na výstave boli vystavené diela absolventov IV. ateliéru maľby (prof. I. Csudai) na VŠVU v Bratislave – Michal Czinege, Jakub Hvězda, Patrícia Koyšová a Jakub Reken. Predstavené maľby boli akýmsi východiskom a oporným pilierom výstavy. Práve vďaka nim bolo možné poukázať na rozmanité formy, spôsoby a možnosti vnímania a prijímania výtvarných diel.
Katalóg sa skladá z dvoch častí – v jednej nájdete pracovný list s úlohami a hrami, v ktorých sa môžete zahrať so svojimi zmyslami, a v druhej časti k výstave sú uverejnené profily vystavujúcich maliarov a fotografie z inštalácie výstavy.
Rok vydania: 2017, počet strán: 38, 
ISBN: 978-80-88681-79-3

Cena: 4 €


Jaroslav Kubička: Spomienky na sochy

Katalóg vychádza z rovnomennej výstavy (kurátorka Klára Kubičková, SSG, Bethlenov dom, november 2015 – február 2016), textami a bohatou obrazovou prílohou približuje architektonickú, voľnú maliarsku tvorbu, ako aj kresby Jaroslava Kubičku. Jeho tvorba je mnohostranná a rozmanitá – napriek tomu, že je zrejmý jeho mimoriadny zmysel pre monumentalitu výrazu a tvaru v kresbe, maľbe, a najmä v sochárstve, na druhej strane venoval svoju pozornosť aj citlivej kresbe ilustrácií, suchej ihly alebo filigránskym detailom medailí a prípravným štúdiám reliéfov.

Jeho skutočné smerovanie nebolo realistické zobrazovanie, bytostnú expresiu zo stotožnenia sa so svojimi námetmi vyjadroval vlastným charakteristickým autorským tvaroslovím. Popri monumentalite mu bol vlastný aj výnimočný zmysel pre tvorbu v kultúrnom prostredí a pre kultúru prostredia, s vedomím vlastnej tvorivej prítomnosti v krajine, v urbanistickom priestore, v interiéri. Kubička Banskej Bystrici zasvätil približne 30 rokov života a tvorby. Málokto pozná najlepšie výsledky jeho „úžitkovej“ sochárskej tvorby, obytné priestory nádvoria gymnázia v Banskej Bystrici, obytnú plastiku na Bakošovej ulici v Banskej Bystrici, návrhy na výtvarné stvárnenie okolia diaľnice Ivachnová-Krpeľany, atypické projekty a niektoré realizácie pomníkovej tvorby, alebo realizáciu Lapidária oravskej kamenárskej tvorby na Slanickom ostrove.

Katalóg a štúdie k autorovej tvorbe pripravila Klára Kubičková.
Rok vydania: 2017, počet strán: 71, 
ISBN: 978-80-88681-78-6

Cena: 4 €


Július Flache (1892 – 1967)

V katalógu známeho maliara Júliusa Flacheho sa dozviete viac nielen o jeho umeleckej tvorbe, ale aj o aktivitách a živote významného organizátora a publicistu. Flache pochádzajúci z Budapešti sa okrem iného dokonca výtvarne školil u významného umelca secesie Gustava Klimta vo Viedni. V Banskej Bystrici sa usadil po skončení prvej svetovej vojny a pôsobil tu takmer 50 rokov.Do umeleckého diania na Slovensku sa zapísal najmä ako zakladateľ a riaditeľ prvého jednoznačne výtvarného umeleckého spolku – Jednoty výtvarných umelcov Slovenska, ktorý vznikol v roku 1920 so snahou rozvíjať činnosť bez limitov národnosti svojich členov.
Trvalou inšpiráciou jeho umeleckej tvorby zostávalo prostredie krajiny a mesta Banská Bystrica s jeho obyvateľmi. Záujem o históriu a národopisné špecifiká Horehronia sa odrážal nielen vo Flacheho zberateľstve, ale aj v tematike zo života miestneho ľudu. Venoval sa najmä portrétu a rozsiahlejším figurálnym kompozíciám, historickej maľbe, zátišiu, krajinomaľbe a vedute. V katalógu nájdete tiež súpis všetkých aktuálne známych maliarových diel.
Katalógu predchádzala úspešná rozsiahla retrospektívna výstava Maliar Július Flache (1892 – 1967) a Banská Bystrica (SSG, Bethlenov dom, júl – september 2012), ktorú pripravili kurátorky Katarína Baraníková a Klára Kubičková.
Rok vydania: 2012, počet strán: 95, vypredané – dostupné prezenčne v galerijnej knižnici.
ISBN: 978-80-88681-70-0

 

Slovenská grafika 20. storočia

Stála expozícia slovenskej grafiky a katalóg Slovenská grafika 20. storočia vznikli v roku 2006 a zhodnotili zbierku grafiky Stredoslovenskej (vtedy Štátnej) galérie, a tým aj slovenské výtvarné umenie média grafiky. Koncepciu výstavy v Bethlenovom dome a katalógu pripravila dlhoročná riaditeľka galérie Alena Vrbanová. Katalóg, v ktorom nájdete reprodukcie diel a údaje o najvýznamnejších predstaviteľoch slovenského výtvarného umenia 20. storočia a ich grafickej tvorbe, by nemal chýbať v knižnici žiadneho obdivovateľa výtvarného umenia.

Rok vydania: 2006, počet strán: 138, 
ISBN: 80-88681-57-X

Cena: 3 €

Zápisníky

Príďte si k nám po váš nový zápisník! Môžete si vybrať z dvoch variantov. Na jednom nájdete motív ikonického diela Dominika Skuteckého Trh v Banskej Bystrici, druhý zaujme hravou textovou obálkou s menami svetoznámych umelcov. Grafický koncept pripravil náš šikovný dvorný grafik Paľo Snoha.
Rok vydania: 2017, cena: 4 €