Ján Jakub Stunder (1759-1811). Nikde cudzincom.

Ján Jakub Stunder (1759-1811). Nikde cudzincom.

Pozývame na výstavu!
20. januára 2022 – 27. marca 2022
Vernisáž výstavy 20. 1. o 17:00
Autor Kurátor
Ivana Komanická

Ján Jakub Stunder (1759 – 1811). Nikde cudzincom je prvou retrospektívnou výstavou jedného z našich najvýznamnejších portrétnych maliarov obdobia osvietenstva a sentimentalizmu, ktorého slovenská umenoveda dlho označovala za cudzieho autora. Produktívny a inšpiratívny portrétny maliar kozmopolitnej šľachty a osvietenskej elity na našom území poslúžil vzdelanému publiku a uviedol ho do nových, moderných spôsobov zobrazovania, ktoré boli populárne v Európe na konci 18. a začiatku 19. storočia.

Názov Nikde cudzincom je dobovým odkazom na kozmopolitizmus a právo navštevovať cudzie miesta a usadiť sa v nich, ktoré formuloval Kant ako výdobytok Francúzskej revolúcie. Pôvodom dánsky maliar sa po štúdiách na Kráľovskej akadémii v Kodani a študijných cestách usadil po Francúzskej revolúcii v Uhorsku, v Pešti, neskôr na Spiši. Zomrel a je pochovaný v Banskej Bystrici.

Výstava sleduje prejavy umeleckého kozmopolitizmu, kozmopolitného priateľstva a lásky ako prejavov kultivovanej duše. Predstavuje značnú časť jeho dochovaných portrétov a grafík z nich vychádzajúcich zo zbierok slovenských a maďarských inštitúcií. Je súčasťou aktuálnej širšej rekontextualizácie portrétneho umenia okolo roku 1800 v európskych galériách.

Dramaturgia výstavy  je postavená na kompozičnej hre s dobovým rodiacim sa ideálom meštianskej kultúry. Tá je ešte projektovaná do osoby šľachtica ale vyznačuje sa už novým vymedzením súkromného a verejného priestoru, mužského a ženského priestoru s novým ideálom materstva. Výstava je rámcovaná figúrami kozmopolitného priateľstva, politického a kultúrneho angažovania sa.

Obrazový výber aktualizujú Marianna Mlynárčiková a Nóra Ružičková so svojou interaktívnou zvukovou inštaláciou „Náhradníci“. Hlasmi súčasníkov, ktoré nahovorilo dvanásť hercov a herečiek, oživujú vybrané portréty apropriovanými replikami založenými na „konfesionálnom“ princípe, čiže zverovaní sa so súkromím, vzťahmi, rodinou, zdravím či vierou.

Výstave predchádzal výskum, ktorý vyústil do bohato zdokumentovanej prvej monografie maliara s rovnomenným názvom. Ide o prvé kritické zhodnotenie tvorby tohto umelca a jeho významného výtvarného vplyvu na umenie prelomu 18. a 19. storočia na našom území. Editorkou monografie je Katarína Beňová.

///////

 

Názov výstavy: Ján Jakub Stunder (1759-1811). Nikde cudzincom.

Miesto konania: Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica

Vernisáž: 20. 1. 2022 o 17:00

Trvanie: 21. 1 – 27. 3. 2022

Autor: Ján Jakub Stunder

Kurátorka: Ivana Komanická

Odborná spolupráca: Katarína Beňová

Architektúra výstavy: Mira a Peter Maukš

Grafika: Midfield Studio

 

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Vstup do Stredoslovenskej galérie je umožnený len plne zaočkovaným osobám.

Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Výstavu, sprievodné aktivity z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Foto expozície: Tatiana Takáčová