Ján Jakub Stunder (1759-1811). Nikde cudzincom.

Ján Jakub Stunder (1759-1811). Nikde cudzincom.

Pozývame na výstavu!
20. januára 2022 – 27. marca 2022
Vernisáž výstavy 20. 1. o 17:00
Autor Kurátor
Ivana Komanická

Ján Jakub Stunder (1759-1811). Nikde cudzincom je prvou retrospektívnou výstavou pôvodom dánskeho portrétneho maliara obdobia osvietenstva a sentimentalizmu. Po štúdiách na Kráľovskej akadémii v Kodani a študijných cestách sa po francúzskej revolúcii usadil v Uhorsku a uviedol kozmopolitných intelektuálov a protestantskú aristokraciu do nových foriem zobrazovania. Názov výstavy je dobový odkaz na kozmopolitizmus a právo navštevovať cudzie miesta a usadiť sa na nich, ktoré formuloval Kant ako  výdobytok francúzskej revolúcie. Výstava sleduje prejavy umeleckého kozmopolitizmu a kozmopolitného priateľstva ako prejavov kultivovanej duše. Predstaví značnú časť jeho dochovaných portrétov a grafík z nich vychádzajúcich zo zbierok slovenských a maďarských inštitúcií.

Obrazový výber aktualizujú Marianna Mlynárčiková a Nóra Ružičková so svojou interaktívnou zvukovou inštaláciou.
Výstave predchádzal výskum, ktorý vyústil do bohato zdokumentovanej prvej monografie maliara s rovnomenným názvom. (ed. Katarína Beňová)

///////

 

Názov výstavy: Ján Jakub Stunder (1759-1811). Nikde cudzincom.

Miesto konania: Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica

Vernisáž: 20. 1. 2022 o 17:00

Trvanie: 21. 1 – 27. 3. 2022

Autor: Ján Jakub Stunder

Kurátorka: Ivana Komanická

Odborná spolupráca: Katarína Beňová

Architektúra výstavy: Mira a Peter Maukš

Grafika: Midfield Studio

 

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Vstup do Stredoslovenskej galérie je umožnený len plne zaočkovaným osobám.

Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Výstavu, sprievodné aktivity z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.