Bethlenov dom

Otváracie hodiny
Utorok 10:00 – 12:00, 12:30 – 18:00
Streda – Piatok 10:00 – 16:00
Sobota – Nedeľa 10:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Adresa

Dolná 8, Banská Bystrica

Tel.: 048/470 16 23

 

V Bethlenovom dome je umiestnené administratívne sídlo, výstavné priestory a depozitár diel zo zbierky Stredoslovenskej galérie. Realizujú sa tu krátkodobé výstavy nielen z galerijnej zbierky, ale aj zapožičaných diel z iných renomovaných umeleckých zbierok a ateliérov. Špecializáciou sú jesenné edukačné výstavy pre širokú verejnosť. V rokoch 2006 až 2008 tu bola sprístupnená stála expozícia Slovenská grafika 20. storočia zo zbierky SSG. V súčasnosti je vstupný foyer a výstavný priestor na prízemí využívaný aj na rôzne kultúrne podujatia a prezentácie, či na kurzy kreslenia. Výstavné priestory na poschodí zaklenuté historickými klenbami si zachovali špecifický dobový genius loci. Podzemie je upravené na výtvarné dielne pre skupiny návštevníkov. V zadnom trakte budovy je verejne prístupná knižnica prioritne orientovaná na oblasť vizuálneho umenia.

Bethlenov dom je pôvodne vežová meštianska stavba z konca 14. storočia, ku ktorej neskôr pristavili ďalší poschodový dom. Najväčšie zmeny ho zasiahli okolo roku 1610, keď zaklenuli mázhaus a poschodie krížovými hrebienkovými klenbami. Vstupný portál do domu nesie dodnes zachovaný latinský nápis: BENEDICTIO DOMINI DIVITES FACIT 1610 (Požehnanie pánovo prináša bohatstvo). V druhej polovici 18. storočia sa tu vykonali väčšie barokové prestavby a dom sa rozšíril o nové priestory. Budova nesie meno sedmohradského kniežaťa Gabriela Bethlena, ktorý v prvej polovici 17. storočia povstal proti rakúsko-uhorskému cisárovi a obsadil územie Slovenska. Traduje sa, že sa práve v tomto dome nechal korunovať za uhorského kráľa, za ktorého bol zvolený na sneme v roku 1620, kedy sa zdržiaval v Banskej Bystrici. Protihabsburské povstanie, ktoré viedol, však bolo potlačené a Bethlen sa musel vzdať kráľovskej koruny. V priebehu času bývali v dome viacerí poprední mešťania, napríklad lekár Ján Reull, Ján Roth alebo Ján Radvanský.

Vstupné

Základné vstupné
Dospelí
2,00 €
Zľavnené vstupné
Študenti, žiaci, dôchodcovia
0,50 €
Rodinná vstupenka
2 dospelí + min. 1 dieťa
4,00 €
Turistická vstupenka
Platí pre 1 návštevu každej výstavy a stálej expozície SSG počas 2 týždňov
4,00 €
Vstup voľný
Deti do 6 rokov, držitelia preukazov
 RGS, RG ČR, ZMS, AMG, AICA, ICOM, UNESCO,
novinári (novinársky preukaz), pedagogický dozor
organizovaných školských skupín,
držitelia preukazu ZŤP.
     0 €
Materské školy
Výstava
0 €
Výstava s lektorátom
0,50 €
Tvorivá dielňa
0,50 €
Tvorivá dielňa s výstavou
0,50 €
Základné a stredné školy
Výstava
0,50 €
Výstava s lektorátom
1,00 €
Tvorivá dielňa
0,50 €
Tvorivá dielňa s výstavou
1,00 €
Fotografovanie
2 €
Poplatok za lektorát (za 1 osobu, min. počet osôb 10)
Lektoráty je potrebné dohodnúť vopred na t.č. 048/470 16 24. Lektoráty poskytujeme v pracovných dňoch.
0,50 €

Mapa

1 Bethlenov dom   2 Pretórium   3 Vila Dominika Skuteckého