Pretórium

Otváracie hodiny
Utorok 10:00 – 12:00, 12:30 – 18:00
Streda – Piatok 10:00 – 16:00
Sobota – Nedeľa 10:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Adresa

Nám. Štefana Moysesa 25, Banská Bystrica

Tel.: 048/412 48 64

 

Pretórium je zamerané na prezentáciu krátkodobých výstav aktuálnych foriem súčasného domáceho a zahraničného umenia. Profiluje sa predovšetkým ako experimentálny priestor kurátorských a výskumných projektov, a tiež slúži na prezentáciu rozsiahlejších monografických výstav významných osobností slovenského vizuálneho umenia. Vernisáže výstav dopĺňa sprievodný program kurátorských a autorských komentovaných prehliadok, odborných prednášok a diskusií, tvorivých dielní a edukačných projektov. Moderný trojpodlažný výstavný priestor Pretória Stredoslovenskej galérie zahŕňa päť veľkých sál s celkovou rozlohou expozície 400 m2 – pôdorys na stiahnutie.

Budova Pretória (starej radnice) bola postavená ako súčasť mestského hradného areálu Banskej Bystrice po roku 1500. V pôvodne úradnej budove sa nachádzali pracovne richtára a mestského notára, siene pre zasadanie mestskej rady a väzenie situované v podzemí budovy. V druhej polovici 16. storočia sa realizovala rozsiahla prestavba objektu, na základe ktorej získala budova renesančný charakter s arkádovou loggiou. Po veľkom požiari v roku 1761 chátrala poškodená budova Pretória až do začiatku 19. storočia, keď začala slúžiť prevažne školským potrebám. Posledná rozsiahla rekonštrukcia starej radnice prebehla v roku 1944, keď bol neskorobarokový interiér prestavaný vo funkcionalistickom duchu. V roku 1951 bola v budove otvorená prvá expozícia múzea SNP. Oblastná galéria v Banskej Bystrici, dnešná Stredoslovenská galéria, získala budovu v roku 1969 a v roku 1970 v jej priestoroch sprístupnila prvú medzinárodnú výstavu.

 

Vstupné

Základné vstupné
Dospelí
2,00 €
Zľavnené vstupné
Študenti, žiaci, dôchodcovia
0,50 €
Rodinná vstupenka
2 dospelí + min. 1 dieťa
4,00 €
Turistická vstupenka
Platí pre 1 návštevu každej výstavy a stálej expozície SSG počas 2 týždňov
4,00 €
Vstup voľný
Deti do 6 rokov, držitelia preukazov
 RGS, RG ČR, ZMS, AMG, AICA, ICOM, UNESCO,
novinári (novinársky preukaz), pedagogický dozor
organizovaných školských skupín,
držitelia preukazu ZŤP.
     0 €
Materské školy
Výstava
0 €
Výstava s lektorátom
0,50 €
Tvorivá dielňa
0,50 €
Tvorivá dielňa s výstavou
0,50 €
Základné a stredné školy
Výstava
0,50 €
Výstava s lektorátom
1,00 €
Tvorivá dielňa
0,50 €
Tvorivá dielňa s výstavou
1,00 €
Fotografovanie
2 €
Poplatok za lektorát (za 1 osobu, min. počet osôb 10)
Lektoráty je potrebné dohodnúť vopred na t.č. 048/470 16 24. Lektoráty poskytujeme v pracovných dňoch.
0,50 €

Mapa

1 Bethlenov dom   2 Pretórium   3 Vila Dominika Skuteckého