Aktuálne výstavy

Pretórium

Podujatia

11. decembra 2020
10:30 hod.
Pretórium
Pozvánka na výstavu KRAJINA STREDU

Krajina stredu je otvorený cyklus dokumentárnych fotografií Jána Viazaničku, ktorými už niekoľko rokov systematicky mapuje mikroregión Severného Podpoľania, kam patria obce Dúbravica, Poniky, Ponická Huta, Čerín, Čačín, Hrochoť, Horná a Dolná Mičiná a ďalšie stredoslovenské obce. Lokalita je špecifická geograficky – prírodná chránená oblasť Poľana, množstvom významných historických pamiatok sakrálnej a svetskej architektúry stredoveku a bohatým folklórnym dedičstvom.

4. decembra 2020
10:30 hod.
Bethlenov dom
OTVÁRAME NOVÚ VÝSTAVU

Edukatívno-prezentačná výstava Ako na umenie… 3 (portrét a figúra) realizovaná v Stredoslovenskej galérii pracuje s témou človeka v širších významových kontextoch. Nejde tu o klasický kurátorský výber diel v snahe mapovať vývoj portrétu a figurálnej tvorby. Ide skôr o predstavenie rôznych tematických okruhov, ktoré sú späté s námetom človeka a jeho existencie (fyziognómia, tvarové odlišnosti a […]