Aktuálne výstavy

Pretórium

Podujatia

29. októbra 2019
13:00 hod.
Bethlenov dom
Arteterapia v pohybe

Pozývame na zážitkový workshop v Stredoslovenskej galérii, ktorý bude ukážkou toho, ako sa arteterapia dá robiť dynamicky, v priestore a celým telom. Kombináciou arteterapie, pohybu a hudby Vám arteterapeutka Linda van Dalen niekoľko zaujímavých aktivít a ich využitie v praxi.

26. októbra 2019
13:00 hod.
Bethlenov dom
Tvorivá dielňa OKTÓBER

V rámci festivalu Prvý človek bol umelec 4 v Bethlenovom dome a Pretóriu Vás pozývame na jedno zo sprievodných podujatí k výstave Ako na umenie…2 (príroda a krajina) / výstava – Tvorivú dielňu / Galériou ako krajinou.

22. októbra 2019
17:00 hod.
Pretórium
VERNISÁŽ VÝSTAVY

Pozývame na vernisáž výstavy KERES KULTURA! / ROBÍME KULTÚRU! (súčasné umenie a rómska identita). Výstava predstaví tvorbu mladej generácie umelcov, ktorí pracujú s témou rómskej identity.