Aktuálne výstavy

Podujatia

16. júna 2018
17:30 hod.
Pretórium

Krst mapy pamiatok Banskej Bystrice

Diskusia a krst prvej mapy technických pamiatok B. Bystrice

19. mája 2018
16:00 hod.

Noc múzeí a galérií v SSG 2018

Obľúbené podujatie s pestrým programom do neskorých nočných hodín v SSG a v múzeách a galériách v B. Bystrici a vo Zvolene.