Aktuálne výstavy

Pretórium

Podujatia

16. augusta 2018
18:30 hod.
Vila Dominika Skuteckého

Začína festival Prvý človek bol umelec_3

Festivalový program otvorí koncert Trio Szabó/Turcerová/Fiala a premietanie filmu “Štvorec” v záhrade Vily D. Skuteckého. 

7. augusta 2018
17:00 hod.
Bethlenov dom

Komentovaná prehliadka výstavy

Komentovaná prehliadka výstavy zreštaurovaných diel s kurátorkou a reštaurátorom.

28. júla 2018
13:00 hod.
Bethlenov dom

Tvorivá dielňa k výstave

Tvorivá dielňa k výstave zreštaurovaných diel od maliarov medzivojnovej moderny.