Aktuálne výstavy

Podujatia

4. augusta 2021
18:00 hod.
Vila Dominika Skuteckého
PRO/ARPE – HUDBA V GALÉRII

Ambíciou projektu Hudba v galérii je predstaviť atraktívnu komornú zostavu violončela a harfy – PRO/ARPE, ktorá je aktívna už vyše dve desiatky rokov. Snahou je spojiť poslucháčsky príťažlivú hudbu a inšpirujúce prostredie štyroch stredoslovenských galérií, keďže hudba ku galériám bez diskusie patrí. Svojou rozdielnosťou inšpiruje neoddiskutovateľné „genius loci“ každej z nich. Súbor PRO/ARPE vznikol v […]

6. júla 2021
08:30 hod.
Vila Dominika Skuteckého
LETNÉ AKTIVITY PRE DETI

Aj toto leto pripravujeme pre deti vo veku 6 – 11 r. týždenný cyklus tvorivých aktivít s názvom ARS et AMOR! Deti čakajú rôzne animačné hry a aktivity s lektormi a umelcami z rôznych oblastí, ktorí im ukážu rozmanité (nielen) výtvarné techniky a postupy. Na výber sú dva termíny, a to 6. – 9. 7. a 12.- 16. 7. 2021, prihlasovanie […]

1. júla 2021
17:00 hod.
Bethlenov dom
Edmund Gwerk – Paralely a Paradoxy

Repríza výstavy z Galéria mesta Bratislava –  Edmund Gwerk – Paralely a paradoxy, ktorá predstavuje 80 autorových vrcholných diel, podáva obraz o celej jeho tvorbe od dvadsiatych do štyridsiatych rokov 20. storočia. Prostredníctvom stovky fotografií a dobových dokumentov sa návštevníčky a návštevníci môžu oboznámiť so životnou dráhou tohto významného predstaviteľa medzivojnového maliarstva na Slovensku, ako aj jeho manželky, významnej literárnej vedkyne Alžbety Göllnerovej-Gwerkovej. Do výstavy […]