19 máj 2018

Dobrovoľníci na Noci múzeí a galérií v SSG 2018

Na plánovanú Noc múzeí a galérií v SSG 2018 a 19. mája 2018 hľadáme dobrovoľníkov, ktorí nám pomôžu s organizáciou našich podujatí, ich fotením alebo asistenciou na tvorivých dielňach. Záujemcovia nás môžu kontaktovať na [email protected].

Tešíme sa na spoluprácu!

11 máj 2018

Komentovaná prehliadka výstavy Jany Farmanovej

V piatok 11. mája o 17.00 Vás pozývame do Bethlenovho domu na komentovanú prehliadku výstavy Jany Farmanovej, ktorú povedie autorka výstavy. Jana Farmanová zároveň uvedie aj katalóg k výstave. Vstup voľný.

03 máj 2018

Kultúrne poukazy 2018

Vážení návštevníci, už prijímame kultúrne poukazy na rok 2018, príďte ich využiť na lektoráty a tvorivé dielne k našim výstavám a Stálej expozícii D. Skuteckého.

28 apríl 2018

Tvorivá dielňa k výstave Blažeja Baláža

Pozývame Vás na sobotnú tvorivú dielňu k výstave Blažeja Baláža ghOstwriter, ktorá sa začne v sobotu 28. apríla 2018 o 13.00 hod. v Pretóriu na Nám. Štefana Moysesa 25 v Banskej Bystrici.

Blažej Baláž: ghOstwriter Blažej Baláž: ghOstwriter

24.apríl 2018 - 17.jún 2018

/for English scroll down please/ Pozývame Vás na vernisáž výstavy Blažeja Baláža ghOstwriter, ktorá sa uskutoční v utorok 24. apríla 2018 o 17.00 hod. v Pretóriu na Nám. Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici. Výstava potrvá do 17. júna 2018. Kurátorom výstavy je Roman Gajdoš.Výstavný projekt s názvom ghOstwriter je pokusom o vytvorenie retrospektívneho pohľadu na viaceré cykly konceptuálnych textov trnavského výtvarníka Blažeja Baláža. Jeho tvorba je známa radikálnou angažovanosťou a politickou aktivitou, ktoré za posledné roky vytvorili fúziu s jeho umeleckou činnosťou a dnes tvoria nerozoznateľnú súčasť jeho života... čítať viac

10 apríl 2018

Finisáž výstavy Mám rada pozornosť /performatívna recenzia/

V utorok 10. apríla 2018 o 17.00 hod. Vás srdečne pozývame na finisáž výstavy Mám rada pozornosť performatívnu recenziu výstavy s teoretičkou a filozofkou umenia Ivanou Komanickou. V Pretóriu na Nám. Š. Moysesa 25, vstup voľný.

27 marec 2018

Viktor Holubár – Interiér Oblastnej galérie v Pretóriu /prednáška/

V utorok 27. marca Vás pozývame na prednášku Reného Baďuru o interiéri vtedajšej Oblastnej galérie, ktorý navrhol významný dizajnér a tvorca úžitkových produktov Viktor Holubár. V Pretóriu na Nám. Š. Moysesa 25, vstup voľný. 

Jana Farmanová - V mojich záhradách Jana Farmanová - V mojich záhradách

20.marec 2018 - 03.jún 2018

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy JANA FARMANOVÁ V MOJICH ZÁHRADÁCH v utorok 20. marca 2018 o 17.00 v Bethlenovom dome na Dolnej 8 v Banskej Bystrici. Kurátorkou výstavy je Silvia Čúzyová. Výstava potrvá do 3. júna 2018.Na samostatnej výstave v Stredoslovenskej galérii autorka predstaví širokú škálu malieb zo svojej doterajšej tvorby. Farmanová výstavou otvára svoju veľkú tému „záhrady a prírody“, ktorú predstaví ako archetypálnu tému rastu, dozrievania, plynutia nielen v prírode, ale aj v ľudských vzťahoch. Maliarka dlhodobo reflektuje vo svojej tvorbe myšlienky panteizmu a viery v prírodu ako hýbateľa všetkého... čítať viac

HYDROZOA, Stála expozícia Stana Filka v Stredoslovenskej galérii / Časť prvá: Ján Ballx, HOB HYDROZOA, Stála expozícia Stana Filka v Stredoslovenskej galérii / Časť prvá: Ján Ballx, HOB

20.marec 2018 - 03.jún 2018

Pozývame Vás na prvú časť Stálej expozície Stana Filka v Stredoslovenskej galérii s názvom HYDROZOA, ktorú otvoríme v utorok 20. marca 2018 o 17.00 hod. v Bethlenovom dome na Dolnej 8 v Banskej Bystrici. SSG vlastní rozsiahlu zbierku diel archívnej a projektovej povahy tohto neoavantgardného umelca generácie 60. rokov. Nový formát trvalej expozície realizujú pozvaní autori v reakcii na Filkovu tvorbu, ktorú komponujú do novej inštalácie, prostredia, jednotlivého diela, resp. vytvárajú autonómne umelecké projekty. Program bol verejnosti sprístupnený úvodnou časťou v decembri 2017... čítať viac

Akvizície Stredoslovenskej galérie za rok 2017

15.december 2017 - 31.december 2018

V roku 2017 sa Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici podarilo získať štyri veľkorozmerné diela maliara Rastislava Podobu a grafiky Karola Pichlera. Kolekciu nadobudnutých zbierkových predmetov SSG za rok 2017 tvoria maľby Rastislava Podobu ARCHITEKTÚRA (2014, 140 x 200 cm, olej na plátne), CYKLUS (2012, 150 x 200 cm, olej na plátne), HELIOPOL (2013, 200 x 140 cm, olej na plátne), HISTÓRIA (2015, 150 x 200 cm, olej na plátne). Akvizícia umeleckých diel významne obohatí zbierku Stredoslovenskej galérie v médiu súčasnej maľby, v segmente, ktorý nebol za posledné roky výraznejšie dopĺňaný... čítať viac

Stála expozícia Dominika Skuteckého Stála expozícia Dominika Skuteckého

14.február 2012 - 31.december 2019

Dominik Skutecký (1849 - 1921) pochádzal z  rodiny židovského pôvodu, ktorá sa z  rodného Záhoria presťahovala za lepšími existenčnými podmienkami do Viedne, centra rakúskej monarchie. Výtvarné štúdiá absolvoval (1865 - 1869) v Odbornej škole historického maliarstva na Akademie der Bildenden Künste vo Viedni a Škole historickej maľby na Reale Accademia di Belle Arti v Benátkach. Vývin umelcovej tvorby zásadnejšie ovplyvnil práve kontakt s benátskym prostredím, kde sa aktuálne rozvíjala žánrová maľba a formoval módny mestský žáner... čítať viac

Prihlásenie