Stála expozícia Dominika Skuteckého rozšírená aj pre ZNEVÝHODNENÝCH návštevníkov

Pozývame na vernisáž 15. 2. o 17:00
15. februára 2024 – 31. decembra 2025
Vernisáž výstavy 15. 2. 2024 o 17:00
Autor Kurátor
Katarína Minka Baraníková

 

Informačná mapa (plán vily s piktogramami) na stiahnutie

 

Zámerom rozšírenej stálej expozície maliara Dominika Skuteckého je sprostredkovať zážitok z umelcovej tvorby a tiež silný genius loci autentického miesta Skuteckého historickej vily so záhradou aj pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ktoré sa často ocitajú v kultúrnej a sociálnej izolácii. Vďaka dotačnému programu Ministerstva kultúry SR – Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2023 bol zrealizovaný projekt „Galéria pre všetkých / Sprístupnenie kultúrnych hodnôt Vily Dominika Skuteckého pre zrakovo, sluchovo a mentálne znevýhodnených“. Jeho cieľom je zlepšiť prístupnosť a zrozumiteľnosť prezentovaných kultúrnych hodnôt a umenia pre znevýhodnené osoby zavedením prvkov informačnej debarierizácie v objekte Skuteckého vily. Podporné prvky debarierizácie a edukačné materiály napomôžu funkčnému sprostredkovaniu umenia a majú potenciál prehĺbiť interakcie s umeleckým dielom. Predpokladáme, že nové interaktívne prvky môžu zaujať aj bežných návštevníkov. Veríme, že „otvorený priestor galérie“ bude zaujímavým a vyhľadávaným miestom aj pre ďalšie cieľové komunity a potenciálnych návštevníkov.

Vila Dominika Skuteckého s expozíciou je nositeľom kultúrneho a umeleckého posolstva maliara Skuteckého, ktorý zdôrazňoval význam kultúrnej tradície najmä talianskej renesancie a poznanie histórie umenia pre jeho ďalší vývin. Dominik Skutecký (pôvodne David Skutezky, 9. 2. 1849 Gajary – 15. 2. 1921 Banská Bystrica) vyniká v slovenských dejinách umenia predovšetkým tradičnou maliarskou zručnosťou, v ktorej vychádzal primárne zo štúdia renesančnej talianskej maľby. Jeho prevažne žánrovú tvorbu charakterizuje svetelnosť luministickej (impresionistickej) maľby prelomu 19. – 20. storočia a detailný „meisterstück“ (majstrovská práca). Typické je výpravné stvárnenie dobových námetov každodenného života, od žánrových výjavov vytvorených na pozadí malebných benátskych architektúr cez známe scény trhov z banskobystrického námestia až po pracovné námety kotlárov z temného medeného hámru. Po dlhoročnom pôsobení najmä v Benátkach a Viedni sa Skutecký usadil v Banskej Bystrici. Pre svoju rozrastajúcu sa rodinu si tu nechal postaviť vilu s priestranným ateliérom na poschodí. Stavba vily v neorenesančnom štýle pravdepodobne vznikla podľa umelcových vlastných návrhov. Priečelie vily vyzdobil unikátnou bohatou sgrafitovou výzdobou, v ktorej zvečnil aj medailóny významných renesančných majstrov Raffaela a Tiziana.

 

Inštalácia stálej expozície predstavuje život maliara a jeho rodiny prostredníctvom tematických miestností. HALA TALIANSKEHO UMENIA prezentuje maliarove štúdiá a pôsobenie v Benátkach, tvorbu mestských žánrových obrazov s naratívnymi scénami zo slávnych benátskych chrámov a zákutí. Skutezkeho najznámejšie dielo Trh v Banskej Bystrici so zachovanými artefaktmi uvádza návštevníkov do ďalšieho výstavného priestoru. SALÓN pripomína meštiansku kultúru obdobia konca habsburskej monarchie. Maľby s námetmi miestnej society z trhov a parkov striedajú veľkoformátové reprezentatívne portréty cisárskeho páru, ako aj lokálnych osobností barónky Rádvánszkej či mecenáša Teofila Stadlera. Na druhej strane salónu sa prostredníctvom intímnejších rodinných portrétov predstavuje rodinná história maliara. ATELIÉR odhaľuje vývin Skutezkeho tvorby a maliarskej techniky: od akademických počiatkov, cez štúdium starých renesančných techník a experimentovanie s farbami, až k neskoršiemu hľadaniu špecifickej svetelnosti luminizmu (impresionizmu). V tomto smere je unikátny jeho rozsiahly maliarsky cyklus dokumentujúci tradičnú prácu kotlárov v starom banskobystrickom hámri, ktorý vystihuje živelné efekty ohňa hámorských pecí. PRACOVŇA zostáva vyhradená pre dočasné sprievodné výstavy a prezentáciu tvorby Skutezkeho talentovaných potomkov. ZIMNÁ ZÁHRADA ponúka návštevníkom oddychovú zónu pre tvorivé aktivity či spoločenské hry.

 

V maliarovej vile bola zriadená jeho stála expozícia už v roku 1994, keď došlo k jej rekonštrukcii a prispôsobeniu interiérov na výstavné účely. Zámerom reinštalácie expozície a renovácie realizovanej medzi rokmi 2020 až 2022 bolo priblížiť vilu ako autentické prostredie Skuteckého tvorby, života jeho rodiny aj s priznaním pamäťových vrstiev a premien stavby na rôzne účely. Veľmi skromne zachovaná archívna dokumentácia (rodinné fotografie a obrazy zachytávajúce interiér vily s ateliérom) a dobové vzory sa stali nápomocné pri čiastočnej rekonštrukcii a dotvorení interiérov. Pri týchto zmenách sa vymenili a upravili osvetlenie, okná, vykurovacie telesá, interiérové drevené historizujúce schodisko a čiastočne aj terazzové podlahy. V rámci doplnenia účelového mobiliáru bola vytvorená replika maliarskeho pódia v umelcovom ateliéri a priestor salónu dotvoril starožitný mobiliár z rodinnej zbierky maliarovho vnuka, spisovateľa a dramatika Petra Karvaša. Namiesto pasívnej obrazárne tak expozícia vytvára dobovo inšpiratívne prostredie prispôsobené pre pohodlné trávenie času návštevníkov s tvorivými aktivitami, kultúrnymi zážitkami aj sprievodnými dočasnými výstavami.

 

////////

 

Miesto konania: Vila Dominika Skuteckého, Horná 55, Banská Bystrica

Otvorenie: 15.  2. 2024 o 17:00 / štvrtok

Koncepcia stálej expozície: Katarína Minka Baraníková

Reštaurátor: Miroslav Slúka

Mobiliár expozície: Maroš Semančík

Odborná spolupráca a koordinácia projektu: Mgr. Jozef Balužinský

Prvky informačnej debarierizácie: PhDr. Ildikó Gúziková, Ing. Vladimír Maroš

Konzultujúce kunsthistoričky: Klára Kubičková, Katarína Beňová, Zuzana Leškanič Majlingová

 

Srdečne pozývame!

 

 

 

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia, Ministerstva kultúry SR a Banskobystrického samosprávnej kraja.