Vila Dominika Skuteckého

Otváracie hodiny
Utorok 13:00 – 17:00
Streda – Piatok 12:00 – 16:00
Sobota – Nedeľa 10:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Adresa

Horná 55, Banská Bystrica

Tel.: 048/412 54 50

 

Vila Dominika Skuteckého so záhradou je unikátnou rodinnou vilou, ktorú si v Banskej Bystrici nechal postaviť maliar Dominik Skutecký podľa svojho umeleckého vkusu a obdivu k talianskej kultúre. Návštevníkom poskytuje jedinečnú prehliadku Stálej expozície Dominika Skuteckého, sprostredkúva pamiatku dramatickej histórie rodiny Skuteckých-Karvašových a ponúka relax v pôvodnej mestskej parkovej záhrade.

Expozícia predstavuje maliarovu tvorbu ovplyvnenú dlhoročným pôsobením vo Viedni a v Benátkach. Pre Skuteckého tvorbu je charakteristické ovládanie kvalít starej talianskej maľby a v neskoršom období špecifický záujem o svetlo v smere luministickej (impresionistickej) maľby konca 19. storočia. Prehliadka zahŕňa jeho známe žánrové obrazy s výpravnými scénami zo slávnych benátskych chrámov a zákutí, výjavy banskobystrického mestského života z obdobia konca habsburskej monarchie, kultivovanú portrétnu tvorbu a výnimočný cyklus kotlárov dokumentujúci tradičnú prácu v miestnych medených hámroch. Expozíciu rozširuje virtuálna prezentácia mapujúca osudy umelca a jeho rodiny.

Genius loci rodinnej vily poznačili tragické udalosti z obdobia druhej svetovej vojny, keď bola rodina Skuteckých-Karvašových prenasledovaná pre židovský pôvod (projekt Holokaust a osudy detí D. Skuteckého). Zároveň pripomína miesto vzrušujúceho detstva a mladosti významného slovenského spisovateľa a dramatika Petra Karvaša, ktorý zachytil svoje spomienky v knihe V hniezde. V súčasnosti poskytuje vila okrem prehliadky maliarovej tvorby kultúrne zázemie aj ďalším druhom umeleckých aktivít, ako sú dlhoročné čítania literatúry, letné filmové premietanie či ďalšie umelecké predstavenia, sprievodné a edukačné aktivity. V rokoch 2008 – 2010 bol v expozícii vily vyčlenený priestor Room 19_21 na prezentáciu vizuálneho umenia najmladšej generácie.

Stavbu vily v neorenesančnom štýle realizoval okolo roku 1896 staviteľ a umelcov priateľ Adolf Holesch. Pôvodné návrhy architektonicko-výtvarnej podoby stavby a sgrafitovej výzdoby na fasáde, ktoré pravdepodobne vytvoril sám Skutecký, sa nedochovali, rovnako ako umelcova pozostalosť, ktorá sa roztratila počas druhej svetovej vojny, keď vilu dočasne obsadilo gestapo. Po rôznych prestavbách a úpravách budovy v druhej polovici 20. storočia bola fasáde vily prinavrátená pôvodná podoba až v roku 1994, keď bola prispôsobená pre zriadenie stálej expozície maliara. Záhrada, ktorá bola v roku 2011 vyhlásená za súčasť národnej kultúrnej pamiatky pod názvom Vila s areálom, predstavuje unikátny priestor mestskej parkovej záhrady, ako aj poslednú mestskú záhradu na Hornej ulici v centre Banskej Bystrice a širokom okolí.

Diela Dominika Skuteckého zastúpené v zbierke Stredoslovenskej galérie, si môžete pozrieť aj online.

Vstupné

Základné vstupné
Dospelí
2,00 €
Zľavnené vstupné
Študenti, žiaci, dôchodcovia
0,50 €
Rodinná vstupenka
2 dospelí + min. 1 dieťa
4,00 €
Turistická vstupenka
Platí pre 1 návštevu každej výstavy a stálej expozície SSG počas 2 týždňov
4,00 €
Vstup voľný
Deti do 6 rokov, držitelia preukazov
 RGS, RG ČR, ZMS, AMG, AICA, ICOM, UNESCO,
novinári (novinársky preukaz), pedagogický dozor
organizovaných školských skupín,
držitelia preukazu ZŤP.
     0 €
Materské školy
Výstava
0 €
Výstava s lektorátom
0,50 €
Tvorivá dielňa
0,50 €
Tvorivá dielňa s výstavou
0,50 €
Základné a stredné školy
Výstava
0,50 €
Výstava s lektorátom
1,00 €
Tvorivá dielňa
0,50 €
Tvorivá dielňa s výstavou
1,00 €
Fotografovanie
2 €
Poplatok za lektorát (za 1 osobu, min. počet osôb 10)
Lektoráty je potrebné dohodnúť vopred na t.č. 048/470 16 24. Lektoráty poskytujeme v pracovných dňoch.
0,50 €

Mapa

1 Bethlenov dom   2 Pretórium   3 Vila Dominika Skuteckého