Holokaust a osudy detí D. Skuteckého

Holokaust a osudy detí D. Skuteckého

 /  Vila Dominika Skuteckého

Interaktívna prednáška s audiovizuálnou prezentáciou dobových dokumentov približuje historický kontext, príčiny, priebeh a dopad holokaustu, ktorý zapríčinil aj tragický osud Dominika Skuteckého, významného maliara židovského pôvodu. Priamo v rodinnej vile umelca sa žiaci a študenti zoznamujú s osudmi detí Dominika Skuteckého, ktorých životné príbehy fatálne poznamenalo prijatie Židovského kódexu vládou slovenského štátu 9. septembra 1941. Pripomínanie osudu maliarky Karoly Skuteckej Karvašovej a jej brata architekta Alexandra Skuteckého symbolicky zachováva pamiatku na tých, ktorí trpeli, boli a sú vystavovaní diskriminácii a rasovo motivovanému násiliu. Po ukončení interaktívnej prednášky nasleduje animačná a diskusná časť vzdelávacieho podujatia, tzv. Hra s obrázkami. Cieľom tejto aktivity je spoznať postoje, názory, záujmy študentov a stimulovať diskusiu o dôvodoch nenávisti, predsudkov a stereotypov v spoločnosti.

Vzdelávacie a výchovné ciele:

  1. Povzbudiť pedagógov a študentov, aby reflektovali morálne a duchovné otázky vyplývajúce z udalostí holokaustu.
  2. Zachovať pamiatku tých, ktorí trpeli.
  3. Povzbudiť študentov k aktivite, ktorá ich privedie k zamýšľaniu sa nad používaním a zneužívaním moci.
  4. Poskytnúť kontext na skúmanie nebezpečenstva ostať mlčiacim a nevšímavým tvárou v tvár útlaku iných.

Praktické informácie:
Program je vhodný pre žiakov 9. ročníka základnej školy.

Na program je potrebné sa vopred objednať e-mailom alebo telefonicky ([email protected], 048/470 16 24, 0917 294 527), absolvovať ho môžete aj mimo otváracích hodín Stredoslovenskej galérie.

Trvanie aktivity: 90 min. (45 min. interaktívna prednáška, 45 min. zážitkové učenie – Hra s obrázkami).
Optimálny počet do 25 žiakov.