Návšteva

Dolná 8, Banská Bystrica

Bethlenov dom

Otváracie hodiny

Počas zimnej sezóny október – máj
sme pre Vás upravili otváraciu dobu

Utorok – Piatok 10:30 – 17:00
Sobota – Nedeľa 10:30 – 17:00
obedňajšia prestávka 12:00 – 12:30

Viac o Bethlenovom dome »

Nám. Štefana Moysesa 25, Banská Bystrica

Pretórium

Otváracie hodiny

Počas zimnej sezóny október – máj
sme pre Vás upravili otváraciu dobu

Utorok – Piatok 10:30 – 17:00
Sobota – Nedeľa 10:30 – 17:00
obedňajšia prestávka 12:00 – 12:30

Viac o Pretóriu »

Horná 55, Banská Bystrica

Vila Dominika Skuteckého

Zatvorené
Vila Dominika Skuteckého je od 1. 11. 2019 do 12. 3. 2020 zatvorená. Pripravujeme pre Vás novú Stálu expozíciu Dominika Skuteckého. Vilu sprístupníme pre verejnosť 13. 3. 2020 o 10:30.

Viac o Vile Dominika Skuteckého »

Vstupné

Základné vstupné
Dospelí
3,00 €
Zľavnené vstupné
Študenti, žiaci, dôchodcovia
1,00 €
Turistická vstupenka
Platí pre 1 návštevu každej výstavy a stálej expozície SSG počas 2 týždňov
7,00 €
Vstup voľný
Deti do 6 rokov, držitelia preukazov
 RGS, RG ČR, ZMS, AMG, AICA, ICOM, UNESCO,
novinári (novinársky preukaz), pedagogický dozor
organizovaných školských skupín,
držitelia preukazu ZŤP.
     0 €
Materské školy
Výstava
0 €
Výstava s lektorátom
1,00 €
Tvorivá dielňa
1,00 €
Tvorivá dielňa s výstavou
1,00 €
Základné a stredné školy
Výstava
1,00 €
Výstava s lektorátom
2,00 €
Tvorivá dielňa
1,00 €
Tvorivá dielňa s výstavou
2,00 €
Fotografovanie
2 €
Poplatok za lektorát (za 1 osobu, min. počet osôb 10)
Lektoráty je potrebné dohodnúť vopred na t.č. 048/470 16 24. Lektoráty poskytujeme v pracovných dňoch.
1,00 €

Mapa

1 Bethlenov dom   2 Pretórium   3 Vila Dominika Skuteckého