Kontakty

Stredoslovenská galéria
Dolná 8
975 90 Banská Bystrica

 

Riaditeľ
Mgr. art. Maroš Rovňák, ArtD.
+421 48 470 16 15
Sekretariát
Mgr. Danka Ambrozová
+421 48 470 16 15
PR manažérka
Mgr. et Mgr. art. Zuzana Medzihorská
+421 48 470 16 13
Umenovedný úsek
Mgr. Katarína Baraníková
+421 48 470 16 13
Kurátorky

Mgr. Zuzana Majlingová

Mgr. Mira Keratová, PhD.

Lektoráty a tvorivé dielne
Mgr. Martina Martincová a Mgr. Jana Gamcová
+421 48 470 16 24
Výpožičky
Božena Březinová
+421 048 470 16 25
Výstavný úsek
Ing. Miroslava Majlingová
+421 48 470 16 13
Ekonomický úsek
Darina Karasová
+421 048 470 16 16
Knižnica
Mgr. Martina Martincová
+421 48 470 16 24