Kontakty

Stredoslovenská galéria
Dolná 8
975 90 Banská Bystrica

 

Riaditeľ

Mgr. art. Maroš Rovňák, ArtD.

[email protected]

+421 48 470 16 12

Sekretariát

Mgr. Danka Ambrozová

[email protected]

+421 48 470 16 15

PR manažérka

Mgr. Zuzana Chlebničanová

[email protected]

+421 48 470 16 13

Kurátorky

Mgr. Zuzana Leškanič Majlingová

[email protected]

Mgr. Mira Keratová, PhD.

[email protected]

Lektoráty a tvorivé dielne

Mgr. Martina Martincová 

Mgr. et Mgr. art. Zuzana Medzihorská

[email protected]

+421 48 470 16 24

+421 917 294 527

Výpožičky

Božena Březinová

[email protected]

+421 048 470 16 25

Výstavný úsek

Mgr. Ivan Žirka

[email protected]

+421 48 470 16 13

Technici

František Dvořák

[email protected]

Bc. Norbert Nečada

[email protected]

+421 48 470 16 20

Ekonomický úsek

Darina Karasová

[email protected]

Marta Chladná

[email protected]

+421 048 470 16 16

Knižnica

Mgr. Martina Martincová

[email protected]

+421 48 470 16 24