Kontakty

Stredoslovenská galéria
Dolná 141/8
975 90 Banská Bystrica

IČO: 35984929

DIČ: 2021427078

 

 

Riaditeľka

Mgr. Miloslava Borošová Michalcová, PhD.

[email protected]

[email protected]

+421 48 470 16 12

 

Asistentka riaditeľky

Mgr. Danka Ambrozová

[email protected]

+421 48 470 16 15

PR manažérka

Mgr. art. Nikoleta Gazdová

[email protected]

+421 48 470 16 12

   
Vedúca umenovedného oddelenia

Mgr. Katarína Minka Baraníková

[email protected]

+421 48 470 16 12

Kurátorky

Mgr. Zuzana Leškanič Majlingová

[email protected]

 

Mgr. Mira Keratová, PhD.

[email protected]

Galerijné pedagogičky

Mgr. Martina Martincová 

Mgr. et Mgr. art. Zuzana Medzihorská

[email protected]

+421 48 470 16 24

+421 917 294 527

Výpožičky

Božena Březinová

[email protected]

+421 48 470 16 17

Vedúci výstavného oddelenia

Mgr. Ivan Žirka

[email protected]

+421 48 470 16 13

Správca majetku

 

 

Správca depozitára 
a výstavný technik
 

František Dvořák

[email protected]

 

Bc. Norbert Nečada

[email protected]

+421 48 470 16 20

Vedúca ekonomicko – hospodárskeho oddelenia

  

Personalistka a účtovníčka

Darina Karasová

[email protected]

 

Žaneta Hatalová

[email protected]

+421 48 470 16 16

Knižnica

Mgr. Alex Krajčo

[email protected]

+421 48 470 16 13

Budovy Stredoslovenskej galérie:

 

[email protected]

[email protected]

[email protected]