Kontakty

Stredoslovenská galéria
Dolná 8
975 90 Banská Bystrica

 

Riaditeľ

Mgr. art. Maroš Rovňák, ArtD.
+421 48 470 16 12

[email protected]

Sekretariát

Mgr. Danka Ambrozová
+421 48 470 16 15

[email protected]

PR manažérka

Mgr. Zuzana Chlebničanová
+421 48 470 16 13

[email protected]

   
Kurátorky

Mgr. Zuzana Leškanič Majlingová

[email protected]

Mgr. Mira Keratová, PhD.

[email protected]

Lektoráty a tvorivé dielne

Mgr. Martina Martincová 

Mgr. et Mgr. art. Zuzana Medzihorská
+421 48 470 16 24

+421 917 294 527

[email protected]

Výpožičky

Božena Březinová
+421 048 470 16 25

[email protected]

Výstavný úsek

Mgr. Ivan Žirka
+421 48 470 16 13

[email protected]

Ekonomický úsek

Darina Karasová
+421 048 470 16 16

[email protected]

Knižnica

Mgr. Martina Martincová
+421 48 470 16 24

[email protected]