Kontakty

Stredoslovenská galéria
Dolná 8
975 90 Banská Bystrica

 

Riaditeľka

Mgr. Miloslava Borošová Michalcová, PhD.

[email protected]

[email protected]

+421 48 470 16 12

 

Asistentka riaditeľky

Mgr. Danka Ambrozová

[email protected]

+421 48 470 16 15

 

PR manažérka

Mgr. Zuzana Chlebničanová

[email protected]

+421 48 470 16 13

 

Vedúca umenovedného úseku

Mgr. Katarína Minka Baraníková

[email protected]

+421 48 470 16 13

 

Kurátorky

Mgr. Zuzana Leškanič Majlingová

[email protected]

 

Mgr. Mira Keratová, PhD.

[email protected]

 

Galerijné pedagogičky

Mgr. Martina Martincová 

Mgr. et Mgr. art. Zuzana Medzihorská

[email protected]

+421 48 470 16 24

+421 917 294 527

 

Výpožičky

Božena Březinová

[email protected]

+421 048 470 16 25

 

Vedúci výstavného úseku

Mgr. Ivan Žirka

[email protected]

+421 48 470 16 13

 

Správca majetku

 

 

Správca depozitára 
a výstavný technik
 

František Dvořák

[email protected]

 

Bc. Norbert Nečada

[email protected]

+421 48 470 16 20

 

Vedúca ekonomicko – hospodárskeho úseku

  

Personalistka a účtovníčka

Darina Karasová

[email protected]

 

Marta Chladná

[email protected]

+421 048 470 16 16

 

Knižnica

Mgr. Alex Krajčo

[email protected]

+421 48 470 16 24