Výskum

Dokumentačný fond

Dokumentačný fond galérie je špecializovaný archívny materiál primárne venovaný výstavným projektom pripraveným a realizovaným na pôde Stredoslovenskej galérie. Jednotlivé inventáre obsahujú prevažne textový a fotografický materiál viazaný k realizovaným výstavným projektom Stredoslovenskej galérie a hosťujúcich inštitúcií. Postupne sa buduje aj dokumentačný fond výtvarného umenia, venovaný pozostalostiam výtvarníkov. Termín návštevy je potrebné dohodnúť telefonicky na čísle: 048/4701625.