Projekty

Sprievodné a výskumné projekty Stredoslovenskej galérie.

Návrat posledného autoportrétu maliara do Vily Dominika Skuteckého

Návrat posledného autoportrétu maliara do Vily Dominika Skuteckého

Pomôžte navrátiť obraz domov – do Vily Dominika Skuteckého!

VÝTVARNÉ DIELA BB

VÝTVARNÉ DIELA BB

Obytná plastika a komplex Gymnázia J. G. Tajovského a Obchodnej akadémie

VÝTVARNÉ DIELA BB

VÝTVARNÉ DIELA BB

– Detské ihrisko Hexagon v parku pod Pamätníkom SNP –

Tvorivo so Špuntami

Tvorivo so Špuntami

– aktivity pre najmenších –

AKO NA UMENIE…2 (2020)

AKO NA UMENIE…2 (2020)

– ZAUJÍMAVOSTI O VÝSTAVE 2020 –

Akvizície SSG

Akvizície SSG

Nadobudnuté zbierkové predmety Stredoslovenskej galérie.

Projekty s podporou FPU

Projekty s podporou FPU

Projekty podporené Fondom na podporu umenia.

REŠTAURUJEME, DIGITALIZUJEME, SKÚMAME!

REŠTAURUJEME, DIGITALIZUJEME, SKÚMAME!

REŠTAURUJEME, DIGITALIZUJEME, SKÚMAME!

Festival Prvý človek bol umelec

Festival Prvý človek bol umelec

Multižánrový festival realizuje SSG od r. 2016.

Holokaust a osudy detí Dominika Skuteckého

Holokaust a osudy detí Dominika Skuteckého

Interaktívna, audiovizuálna prezentácia dobových dokumentov