Projekty

Sprievodné a výskumné projekty Stredoslovenskej galérie.

FESTIVAL “Prvý človek bol umelec”

FESTIVAL “Prvý človek bol umelec”

Multižánrový festival Prvý človek bol umelec realizuje Stredoslovenská galéria od roku 2016. Festival ponúka široký program v troch historických budovách galérie v centre Banskej Bystrice: vo Vile Dominika Skuteckého, v Bethlenovom dome a v budove Pretória. Pre návštevníkov pripravujeme výstavy vizuálneho umenia, tematizované prednášky, filmové premietania, divadlo, autorské čítania, hudobné workshopy a rozmanité tvorivé dielne. Organizovaním festivalu […]

Výtvarné diela na území Banskej Bystrice

Výtvarné diela na území Banskej Bystrice

https://www.vytvarnedielabb.sk/ Webová stránka predstavuje fotografickú a katalogizačnú dokumentáciu výtvarných diel vo verejnom priestore z obdobia rokov 1945 – 2015, ktoré boli vytvorené na území Banskej Bystrice. Zhotovenie súpisu umeleckých diel iniciovala Stredoslovenská galéria a webová stránka sa realizovala vďaka finančnej podpore mesta Banská Bystrica. Cieľom stránky bolo vybudovať centrálnu evidenciu moderného výtvarného umenia a otvoriť […]

Holokaust a osudy detí Dominika Skuteckého

Holokaust a osudy detí Dominika Skuteckého

Interaktívna, audiovizuálna prezentácia dobových dokumentov približuje historický kontext, príčiny a priebeh holokaustu, ktorý zapríčinil aj tragický osud rodiny Dominika Skuteckého, významného maliara židovského pôvodu. Priamo v rodinnej vile umelca sa návštevníci zoznamujú so životnými príbehmi detí Dominika Skuteckého, ktoré fatálne poznamenalo prijatie Židovského kódexu vládou slovenského štátu 9. septembra 1941. Projekt vznikol v roku 2009 […]