Projekty

Sprievodné a výskumné projekty Stredoslovenskej galérie.

FESTIVAL “Prvý človek bol umelec”

FESTIVAL “Prvý človek bol umelec”

Multižánrový festival Prvý človek bol umelec realizuje Stredoslovenská galéria od roku 2016

Výtvarné diela na území Banskej Bystrice

Výtvarné diela na území Banskej Bystrice

https://www.vytvarnedielabb.sk/

Fotografická a katalogizačná dokumentácia výtvarných diel vo verejnom priestore z obdobia rokov 1945 – 2015

Holokaust a osudy detí Dominika Skuteckého

Holokaust a osudy detí Dominika Skuteckého

Interaktívna, audiovizuálna prezentácia dobových dokumentov