Návrat posledného autoportrétu maliara do Vily Dominika Skuteckého

Návrat posledného autoportrétu maliara do Vily Dominika Skuteckého

Akvizícia 2023 – Dominik Skutecký: Autoportrét v ateliéri, 1919, olej na plátne

Umiestnenie: Stála expozícia Dominika Skuteckého – miestnosť „Ateliér“,
Vila Dominika Skuteckého, Horná 55, Banská Bystrica

V roku 2023 sa Stredoslovenskej galérii podarilo významne obohatiť kolekciu malieb Dominika Skuteckého o akvizíciu diela s názvom „Autoportrét v ateliéri“ z r. 1919, zakúpenú zo súkromnej zbierky. V zbierke Stredoslovenskej galérie sa predtým nachádzal jediný umelcov autoportrét vyhotovený v perokresbe na papieri, ktorý vzhľadom na citlivosť materiálu nebol vhodný na dlhodobé vystavovanie. Nová akvizícia rozšírila počet Skuteckého diel v galerijnom fonde už na 38 diel. 

Získaná maľba predstavuje posledný autoportrét – vlastnú podobizeň maliara na vrchole jeho tvorby ako vyrovnaného sebavedomého umelca bilancujúceho svoje životné dielo. Na pozadí obrazu je znázornená ateliérová stena, na ktorej Skutecký zachytil svoje kľúčové diela benátskych malieb z chrámu San Marco a oceňovaného cyklu dokumentujúceho kotlárov z banskobystrického Medeného hámra. 

O odkúpenie obrazu a jeho návrat do pôvodného priestoru umelcovho ateliéru vo Vile Dominika Skuteckého sa Stredoslovenská galéria usilovala takmer 5 rokov. Na tento účel sa galérii podarilo získať viaceré finančné príspevky. Z Fondu na podporu umenia získala galéria maximálny finančný príspevok vo výške 15 000 Eur. Zriaďovateľ Stredoslovenskej galérie, Banskobystrický samosprávny kraj, prispel na dielo vyčlenením dvoch rôznych finančných príspevkov, spolu v hodnote 20 000 Eur. Galéria dokázala ušetriť zo svojho rozpočtu ďalších 6 000 Eur. A prostredníctvom verejnej zbierky na platforme DONIO https://www.donio.sk/poslednyautoportret sa vďaka štedrým darcom, podporovateľom kultúry a obdivovateľov umenia podarilo vyzbierať zvyšné potrebné financie vo výške 4 479 Eur.

Akvizícia maľby bola získaná vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja. 

Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Akvizíciu sponzorsky podporili:  Klub poslancov Banskobystrická alternatíva; JUDr. Peter Šimko, PhD., súdny exekútor; Patrik Geržo

Koncepcia akvizície – kurátorka Stálej expozície D.Skuteckého: Katarína Minka Baraníková

tlačová správa