Programy

Zlatý vek v medzivojnovom období / z cyklu Davidova hviezda pod Urpínom

Zlatý vek v medzivojnovom období / z cyklu Davidova hviezda pod Urpínom

23. január o 17:00 / utorok / Vila Dominika Skuteckého, Horná 55
Verejnosť
SPOLU V GALÉRII / Pôvaby zátišia

SPOLU V GALÉRII / Pôvaby zátišia

13. december o 16:00 / streda / Bethlenov dom, Dolná 8
Verejnosť
NOVÉ KNIHY V GALERIJNEJ KNIŽNICI

NOVÉ KNIHY V GALERIJNEJ KNIŽNICI

Krátke nahliadnutie do našej knižnice
Verejnosť