Nové knihy v Knižnici SSG

Nové knihy v Knižnici SSG

Verejnosť  /  Bethlenov dom

Vďaka finančnej pomoci Fondu na podporu umenia sme aj v roku 2023 dokázali zakúpiť do Knižnice pri Stredoslovenskej galérii najnovšiu literatúru zameranú na tému výtvarného umenia. Ide pritom o viac ako osemdesiat kníh pre deti a dospelých, ktoré žánrovo spadajú do najrozmanitejších kategórií – od monografií umelcov cez architektúru až po populárno-náučnú literatúru. Všetky tieto knihy sú k dispozícií na Dolnej 8, kde sa nachádza aj naša spoločenská knižnica.

Z noviniek zameraných pre odbornú verejnosť a študentov umenia by sme vedeli spomenúť monografiu František Studený, ktorá je zároveň prvou monografiou umelca vôbec. V knižnici pribudla aj kniha z vydavateľstva UMPRUM s názvom Ztracená vláda věcí tvých se k tobě navrátí, ktorá sleduje vzájomné vzťahy medzi architektúrou a politikou v Českej republike po roku 1989. Zakúpili sme aj knihu Maľba SK, ktorá približuje významové kontexty súčasnej slovenskej maľby a jej vývoj po roku 2000.

Pre deti a školákov sa nám podarilo zakúpiť knihy ako Myšlenkové mapy pro děti, vďaka ktorej sa deti naučia hravou formou využívať jeden z najúčinnejších nástrojov na premýšľanie. Kniha Leonardo da Vinci zoberie deti na cestu spoznávania jedného z najznámejších umelcov sveta, alebo knižku prezentujúcu hravou formou dejiny filmu s názvom Jak vznikl film.

Knižnica Stredoslovenskej galérie je jediná špecializovaná knižnica orientovaná na oblasť vizuálneho umenia na území Banskej Bystrice. Vlastní bohatú kolekciu monografií, katalógov, teoretickej literatúry a odborných periodických a neperiodických časopisov, slovenského a zahraničného umenia. Galerijná knižnica slúži na vedecko výskumné účely a všetkým záujemcom o vizuálne umenie a oblasť vzdelávania umením. Literatúru poskytujeme prezenčne a za symbolický poplatok. Ponuka všetkých knižných titulov Stredoslovenskej galérie je tiež dostupná cez online databázu knižnično-informačného systému DAWINCI na webstránke https://ssgbb.dawinci.sk/, ktorého zavedenie v roku 2020 podporil Banskobystrický samosprávny kraj.

Spoločenskú knižnicu Stredoslovenskej galérie je možné navštíviť v utorok až piatok v časoch 10:30 – 14:30 hod. Mimo uvedených otváracích hodín poskytujeme možnosť individuálneho štúdia v knižnici po vzájomnej dohode na tel. č. 048/4701624 alebo e-mailom na [email protected].

Ročný registračný poplatok za prezenčné štúdium v knižnici Stredoslovenskej galérie: dospelí – 3, – €, študenti – 2, -€.

Nákup nových kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.