Knižnica

Otváracie hodiny

Utorok: 10:30 – 14:30
Streda: 10:30 – 14:30

Mimo uvedených otváracích hodín poskytujeme možnosť individuálneho štúdia v knižnici po vzájomnej dohode na tel. č. 048/4701613 alebo e-mailom na [email protected].

Registračný poplatok

Dospelí – 3€
Študenti – 2€

Knižničný poriadok

Knižnica Stredoslovenskej galérie je jediná špecializovaná knižnica orientovaná na oblasť vizuálneho umenia na území Banskej Bystrice. Prvá knižná jednotka bola zaevidovaná v novembri 1959, necelé tri roky po vzniku galérie. Knižná zbierka poskytovala umeleckú literatúru hlavne pre študijné a vedecko-výskumné úlohy interným zamestnancom. Od roku 1994 bola sprístupnená verejnosti v Bethlenovom dome v administratívnej časti budovy galérie. V súčasnosti vlastní bohatú kolekciu monografií umelcov, katalógov výstav, odborných periodických a neperiodických časopisov, teoretickej literatúry v oblasti slovenského a zahraničného umenia. Galerijná knižnica slúži na vedecko-výskumné účely ako aj všetkým záujemcom o vizuálne umenie a oblasť vzdelávania umením.

Knižnica prešla renováciou, pri ktorej sa zároveň rozšírila o nový priestor – spoločenskú knižnicu. Ponúka výber kníh, ktoré potešia nielen odborného čitateľa, ale aj začiatočníkov, ktorí sa chcú o umení dozvedieť niečo viac. Čitateľov čaká výber najlepších kníh z aktuálneho spektra odbornej a populárno-náučnej literatúry z oblasti súčasného umenia a edukácie umením pre deti a dospelých. Spoločenská knižnica obsahuje množstvo titulov zameraných na grafiku, dejiny umenia, monografie slovenských i zahraničných umelcov, estetiku, múzejnú pedagogiku a ďalšie odborné kategórie. Kompletná ponuka je dostupná aj cez online databázu knižnično-informačného systému DAWINCI na webstránke ssgbb.dawinci.sk. Literatúra je poskytovaná výhradne prezenčne.

Tým, čo odlišuje našu knižnice od ostatných typov knižníc, je rozsiahly výber viac ako 4600 katalógov výstav a odborných podujatí, ktoré sa realizovali na Slovensku a v zahraničí. Keďže katalógy vychádzajú v obmedzenom množstve, väčšina z nich je práve dostupná len v galerijných knižniciach. Tieto katalógy predstavujú jedinečný zdroj poznania a inšpirácie pre umelcov, ako aj odbornú a laickú verejnosť.