Programy

Festival / Krajina z letu

Festival / Krajina z letu

Tvorivá dielňa k výstave Nižšie úrovne
Festival / Rómovia/Cigáni objektívom spravodajského filmu do roku 1989

Festival / Rómovia/Cigáni objektívom spravodajského filmu do roku 1989

Premietanie filmov z Národného filmového archívu Slovenského filmového ústavu
Festival / Stopy v snehu

Festival / Stopy v snehu

Prednáška o umelcovi Michalovi Kernovi
Festival / Čierna žena, biely muž

Festival / Čierna žena, biely muž

Prednáška o premenách príbehov o Carmen
Festival / Nesmrteľný les

Festival / Nesmrteľný les

Diskusná prednáška a premietanie filmu NESMRTEĽNÝ LES
Festival / Hráme spolu

Festival / Hráme spolu

Hudobný workshop s prvkami muzikoterapie
Máš umelecké črevo?

Máš umelecké črevo?

Workshop pre študentov stredných škôl k súťaži Máš umelecké črevo? s Patrikom Ševčíkom
Festival / Komentovaná prehliadka výstavy

Festival / Komentovaná prehliadka výstavy

Proces vzniku výstavy slovami kurátoriek
Festival / Galériou ako krajinou

Festival / Galériou ako krajinou

Tvorivá dielňa OKTÓBER
Prvý človek bol umelec 4 v Bethlenovom dome a Pretóriu

Prvý človek bol umelec 4 v Bethlenovom dome a Pretóriu

Festival ponúka vernisáže, tematizované prednášky, filmy, komentované prehliadky a rozmanité tvorivé dielne. 
Festival / Komentovaná prehliadka

Festival / Komentovaná prehliadka

15. 10. o 17.00: edukatívnou výstavou AKO NA UMENIE...2 prevedú kurátorka a reštaurátori