Programy

SNG↔Kunsthalle

SNG↔Kunsthalle

4. 12. o 17.00: Prednáška galerijných pedagogičiek o vzdelávacích programoch.
Verejnosť
Prvý človek bol umelec 3 v Bethlenovom dome

Prvý človek bol umelec 3 v Bethlenovom dome

Festival ponúka prednášky, tvorivé dielne, komentovanú prehliadku a cvičenie v expozícii.
Verejnosť
Prvý človek bol umelec 3 vo Vile D. Skuteckého

Prvý človek bol umelec 3 vo Vile D. Skuteckého

Festival ponúka filmy, divadlo, koncert a workshop v záhrade, čítačky a nové obrazy v expozícii. 
Verejnosť