Festival Prvý človek bol umelec

Festival Prvý človek bol umelec

Multižánrový festival Prvý človek bol umelec realizuje Stredoslovenská galéria od roku 2016. Festival ponúka široký program v troch historických budovách galérie v centre Banskej Bystrice: vo Vile Dominika Skuteckého, v Bethlenovom dome a v budove Pretória. Pre návštevníkov pripravujeme výstavy vizuálneho umenia, tematizované prednášky, filmové premietania, divadlo, autorské čítania, hudobné workshopy a rozmanité tvorivé dielne.

Organizovaním festivalu chceme rozšíriť povedomie o súčasnom umení pre širokú verejnosť. Vznik festivalu vychádzal tiež z potreby vytvoriť chýbajúce periodické festivalové podujatie zamerané na súčasné umenie v Banskej Bystrici.

Na festivalových podujatiach spolupracujeme s kultúrnymi inštitúciami v Banskej Bystrici, ako aj s renomovanými inštitúciami so širšou pôsobnosťou v SR (OZ Kino v Bazéne, OZ Laputa-Bašta, Záhrada CNK, Anasoft Litera, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Univerzita Mateja Bela, Vysoká škola výtvarných umení, Slovenská národná galéria a i.).

2016 – Prvý človek bol umelec_1

2017 – Prvý človek bol umelec_2

2018 – Prvý človek bol umelec 3 vo Vile Dominika Skuteckého

2018 – Prvý človek bol umelec 3 v Bethlenovom dome a Pretóriu

2019 – Prvý človek bol umelec 4 vo Vile Dominika Skuteckého

2019 – Prvý človek bol umelec 4 v Bethlenovom dome a Pretóriu

2021 – Prvý človek bol umelec 5 vo vile Skuteckých a Bethlenovom dome

2022 – Prvý človek bol umelec 6_ZÁHRADA