Prvý človek bol umelec 3 v Bethlenovom dome

Prvý človek bol umelec 3 v Bethlenovom dome

 /  Bethlenov dom

Festival sme otvorili v auguste v záhrade Vily Dominika Skuteckého, kde sme premietli filmy, realizovali divadlo, koncert a workshop v záhrade, a v septembri uviedli výstavu nových obrazov v expozícii.

Festivalový program pokračuje v septembri v Bethlenovom dome a v Pretóriu, kde vám až do decembra ponúkneme výstavy vizuálneho umenia, tematizované prednášky, rozmanité tvorivé dielne, komentovanú prehliadku a cvičenie v expozícii.

 

PROGRAM:

WORKSHOP

Psycholofilozofický zážitkový workshop

Radikálna etika. Radikálna pohostinnosť

27. 9. 2018 o 16.30

Workshop pre verejnosť s psychiatrom a umelcom Jánom Ballxom zameraný na radikálnu etiku vo vzťahovej perspektíve v psychoterapii. Prosím najhláste sa vopred na [email protected].

VERNISÁŽ
Ako na umenie…

16. 10. o 17.00 (utorok)
Na edukatívnej výstave Ako na umenie… predstavia vystavujúci umelci interaktívne diela, s ktorými môže návštevník aktívne pracovať.

PREDNÁŠKA
Umenie v službe 
23. 10. o 17.00 (utorok)

Prednáška Michaely Guillaume z Katedry pedagogiky výtvarného umenia Trnavskej univerzity v Trnave zameraná na existenciálny a arteterapeutický potenciál umenia.

WORKSHOP
Workshop s Jurajom Gáborom 
27. 10. o 13.00 (sobota)

Autorský workshop k výstave Ako na umenie… s Jurajom Gáborom, súčasným slovenským vizuálnym umelcom, finalistom Ceny Oskára Čepana 2016 a Nadácie NOVUM za rok 2017.

WORKSHOP
ARTETEPAPIA 
Špinavé ruky sú šťastné ruky

6. 11. o 17.00 (utorok)
Zážitkový workshop Lindy van Dalen, zakladateľky košického CHAT-u, o aplikovaní arteterapeutických a senzorických aktivít u detí a dospelých, o ich možnostiach, benefitoch a vplyvoch na klientov, ako i skúsenostiach z praxe. 

KOMENTOVANÁ PREHLIADKA
Komentovaná prehliadka výstavy

20. 11. o 17.00 (utorok)
Komentovaná prehliadka edukatívnej výstavy Ako na umenie… s kurátorkou a vystavujúcimi umelcami (Milan Hnat, Eva Hnatová, Marianna Mlynárčiková, Nóra Ružičková, Patrik Ševčík).

WORKSHOP
Cvičenie s monografiami

23. 11. o 17.00 (piatok)
24. 11. o 14.00 (sobota)
Workshop k edukatívnej výstave Ako na umenie..., vedený fitness trénerom Jakubom Strigáčom, s využitím umeleckých monografií ako cvičebnej pomôcky (v autorskej koncepcii Marianny Mlynárčikovej a Nóry Ružičkovej).

PREDNÁŠKA
SNG↔Kunsthalle Bratislava

4. 12. o 17.00 (utorok)
Predstavenie špecifických vzdelávacích programov realizovaných na pôde Slovenskej národnej galérie v Bratislave a Kunsthalle Bratislava. Prezentáciu povedú skúsené galerijné pedagogičky Barbora Tribulová (SNG) a Daniela Čarná (KHB).

 

PRETÓRIUM, Nám. Š. Moysesa 25 / Program:

VERNISÁŽ: My, ľudia (We, the People)

18. 9. 2018 o 17.00 (utorok)

Výstava s medzinárodnou účasťou, ktorá prezentuje aktuálnu tému: čo robí z indivíduí (ja) komunitu (my, ľudia). Tento posun je analyzovaný z politickej, ako aj právnej a sociokultúrnej perspektívy. 

 

Komentovaná prehliadka výstavy

25. 9. 2018 o 17.00 (utorok)

Výstavou My, ľudia (We, the People) prevedú kurátorka Agnieszka Kilian a teoretička a filozofka umenia Ivana Komanická.

 

Tvorivá dielňa k výstave

29. 9. 2018 o 17.00 (utorok)

Na tvorivej dielni k výstave My, ľudia (We, the People) budú návštevníci pracovať s myšlienkou identity človeka žijúceho vo svete ideologických konfliktov a vytváraním koláží nachádzať interpretačné a obrazové paralely.

 

VERNISÁŽ: Michal Moravčík

United We Stand, Divided We Fall

27. 11. 2018 o 17.00 (utorok)

Retrospektívny formát výstavy Michala Moravčíka (1974 – 2016) in memoriam predstaví prvý základný výskum celoživotnej tvorby tohto dôležitého slovenského umelca strednej generácie.

////
Názov festivalu: Prvý človek bol umelec 3 v Bethlenovom dome
Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria
Miesto: Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica
Termín: 16. 10. – 4. 12. 2018

Vstup voľný na všetky podujatia.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Realizované s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica.

Tešíme sa na Vás!