Vila Dominika Skuteckého

Otváracie hodiny
pondelok Zatvorené
utorok – nedeľa 10:30 – 17:00
obedňajšia prestávka 12:00 – 12:30
Adresa

Horná 55, Banská Bystrica

Čiastočná obnova priestorov infraštruktúry bola realizovaná s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. 

Virtuálna prehliadka expozície od Beevam.

Informačná mapa (plán vily s piktogramami) - napomáha navigovať mentálne znevýhodnené osoby, ale aj detských návštevníkov, v objekte vily s priľahlým areálom. Znevýhodnený či detský návštevník sa vie lepšie zorientovať v celom priestore a v jednotlivých miestnostiach expozície ako sú hala talianskeho umenia, salón, ateliér, zimná záhrada, pracovňa a študovňa. ( Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky ) Informačná mapa na stiahnutie

Tel.: 048/412 54 50

[email protected]

Vila Dominika Skuteckého so záhradou je unikátnou rodinnou vilou, ktorú si v Banskej Bystrici nechal postaviť maliar Dominik Skutecký podľa svojho umeleckého vkusu a obdivu k talianskej kultúre. Návštevníkom poskytuje jedinečnú prehliadku Stálej expozície Dominika Skuteckého, sprostredkúva pamiatku dramatickej histórie rodiny Skuteckých-Karvašových a ponúka relax v pôvodnej mestskej parkovej záhrade.

Expozícia predstavuje maliarovu tvorbu ovplyvnenú dlhoročným pôsobením vo Viedni a v Benátkach. Pre Skuteckého tvorbu je charakteristické ovládanie kvalít starej talianskej maľby a v neskoršom období špecifický záujem o svetlo v smere luministickej (impresionistickej) maľby konca 19. storočia. Prehliadka zahŕňa jeho známe žánrové obrazy s výpravnými scénami zo slávnych benátskych chrámov a zákutí, výjavy banskobystrického mestského života z obdobia konca habsburskej monarchie, kultivovanú portrétnu tvorbu a výnimočný cyklus kotlárov dokumentujúci tradičnú prácu v miestnych medených hámroch. Expozíciu rozširuje virtuálna prezentácia mapujúca osudy umelca a jeho rodiny.

Dobová fotografia Dominika Skuteckého vo svojom ateliéri

Genius loci rodinnej vily poznačili tragické udalosti z obdobia druhej svetovej vojny, keď bola rodina Skuteckých-Karvašových prenasledovaná pre židovský pôvod (projekt Holokaust a osudy detí D. Skuteckého). Zároveň pripomína miesto vzrušujúceho detstva a mladosti významného slovenského spisovateľa a dramatika Petra Karvaša, ktorý zachytil svoje spomienky v knihe V hniezde. V súčasnosti poskytuje vila okrem prehliadky maliarovej tvorby kultúrne zázemie aj ďalším druhom umeleckých aktivít, ako sú dlhoročné čítania literatúry, letné filmové premietanie či ďalšie umelecké predstavenia, sprievodné a edukačné aktivity. V rokoch 2008 – 2010 bol v expozícii vily vyčlenený priestor Room 19_21 na prezentáciu vizuálneho umenia najmladšej generácie.

Stavbu vily v neorenesančnom štýle realizoval okolo roku 1896 staviteľ a umelcov priateľ Adolf Holesch. Pôvodné návrhy architektonicko-výtvarnej podoby stavby a sgrafitovej výzdoby na fasáde, ktoré pravdepodobne vytvoril sám Skutecký, sa nedochovali, rovnako ako umelcova pozostalosť, ktorá sa roztratila počas druhej svetovej vojny, keď vilu dočasne obsadilo gestapo. Po rôznych prestavbách a úpravách budovy v druhej polovici 20. storočia bola fasáde vily prinavrátená pôvodná podoba až v roku 1994, keď bola prispôsobená pre zriadenie stálej expozície maliara. Záhrada, ktorá bola v roku 2011 vyhlásená za súčasť národnej kultúrnej pamiatky pod názvom Vila s areálom, predstavuje unikátny priestor mestskej parkovej záhrady, ako aj poslednú mestskú záhradu na Hornej ulici v centre Banskej Bystrice a širokom okolí.

Detský deň v záhrade vily Skuteckých. Pohľad od bráničky

Vstupné

Základné vstupné
Dospelí
4 €
Zľavnené vstupné
Študenti, žiaci, dôchodcovia, držitelia preukazu ZŤP
2 €
Turistická vstupenka
Platí pre 1 návštevu každej výstavy a stálej expozície SSG počas 2 týždňov
8 €
Vstup voľný
Deti do 6 rokov, držitelia preukazov RGS, RG ČR, ZMS, AMG, AICA, ICOM, UNESCO, novinári (novinársky preukaz), pedagogický dozor organizovaných školských skupín
     0 €
Prehliadka – Základné, stredné a vysoké školy
Prehliadka výstavy s lektorátom / tvorivou dielňou (skupiny nad 10 osôb) Objednávky na [email protected], 048/470 16 24, 0917 294 527
po telefonickom dohovore
Prehliadka – Materské školy
Prehliadka výstavy s lektorátom / tvorivou dielňou (skupiny nad 10 osôb) Objednávky na [email protected], 048/470 16 24, 0917 294 527
1 €
Základné vstupné
Dospelí
4 €
Zľavnené vstupné
Študenti, žiaci, dôchodcovia, držitelia preukazu ZŤP
2 €
Turistická vstupenka
Platí pre 1 návštevu každej výstavy a stálej expozície SSG počas 2 týždňov
8 €
Vstup voľný
Deti do 6 rokov, držitelia preukazov RGS, RG ČR, ZMS, AMG, AICA, ICOM, UNESCO, novinári (novinársky preukaz), pedagogický dozor organizovaných školských skupín
     0 €
Prehliadka – Základné, stredné a vysoké školy
Prehliadka výstavy s lektorátom / tvorivou dielňou (skupiny nad 10 osôb) Objednávky na [email protected], 048/470 16 24, 0917 294 527
po telefonickom dohovore
Prehliadka – Materské školy
Prehliadka výstavy s lektorátom / tvorivou dielňou (skupiny nad 10 osôb) Objednávky na [email protected], 048/470 16 24, 0917 294 527
1 €
Základné vstupné
Dospelí
4 €
Zľavnené vstupné
Študenti, žiaci, dôchodcovia, držitelia preukazu ZŤP
2 €
Turistická vstupenka
Platí pre 1 návštevu každej výstavy a stálej expozície SSG počas 2 týždňov
8 €
Vstup voľný
Deti do 6 rokov, držitelia preukazov RGS, RG ČR, ZMS, AMG, AICA, ICOM, UNESCO, novinári (novinársky preukaz), pedagogický dozor organizovaných školských skupín
     0 €
Prehliadka – Základné, stredné a vysoké školy
Prehliadka výstavy s lektorátom / tvorivou dielňou (skupiny nad 10 osôb) Objednávky na [email protected], 048/470 16 24, 0917 294 527
po telefonickom dohovore
Prehliadka – Materské školy
Prehliadka výstavy s lektorátom / tvorivou dielňou (skupiny nad 10 osôb) Objednávky na [email protected], 048/470 16 24, 0917 294 527
1 €

Mapa

Mapa
1 – Bethlenov dom
2 – Pretórium
3 – Vila Dominika Skuteckého