Prvý človek bol umelec 2

Prvý človek bol umelec 2

 / 

Pozývame Vás na druhý ročník nášho festivalu Prvý človek bol umelec 2!

Od augusta do novembra 2017 sme pre návštevníkov pripravili široký program, z ktorého si vyberie každý: výstavy vizuálneho umenia, filmové premietania, divadlo, autorské čítania, tematizované prednášky, hudobné workshopy a rozmanité tvorivé dielne, ako aj piknik v unikátnej mestskej parkovej záhrade maliara Dominika Skuteckého. A to v troch historických budovách SSG v centre Banskej Bystrice: vo Vile Dominika Skuteckého, v Bethlenovom dome a v budove Pretória. 
Vstup na všetky podujatia je voľný.

PROGRAM AUGUST:

PREMIETANIE V ZÁHRADE VILY 1: Egon Schiele 
streda 23. 8. o 20.15
Vila Dominika Skuteckého, Horná 55
(dráma, AT/LUX, 2016, 109 min., r. Dieter Berner)
Príbeh radikálneho umelca, ktorý bol vo svojej tvorbe schopný ísť až za hranicu svojej vlastnej bolesti a pre tvorbu obetoval nielen lásku, ale aj svoj vlastný život. 

POÉZIA V OBRAZE – tvorivá dielňa k výstave
sobota 26. 8. 2017 13.00 – 16.00
Bethlenov dom, Dolná 8 
Hravá tvorivá dielňa k výstave Vizuálna poézia sleduje vzájomný vzťah videného a písaného. Pomocou pečiatkovej tlače budeme tvoriť vlastné obrazové kompozície za pomoci slova a textu.

KONIEC PRÁZDNIN VO VILE SKUTECKÝCH
streda 30. 8. 2017
záhrada Vily D. Skuteckého, Horná 55

od 14.00: PIKNIK A HRY pre všetkých! 
Príďte sa zrelaxovať do záhrady Skuteckých! Môžete si zahrať naše obľúbené edukačné hry k Stálej expozícii maliara Dominika Skuteckého. Najmenších čaká Dominikov zábavný kufrík a kreslenie.

16.00: DIVADLO POD BALKÓNOM – Medené mesto 
Interaktívna bábková inscenácia pre deti, ale i dospelých hravou divadelno – vizuálnou formou približuje najvýznamnejšie a najdôležitejšie udalosti z histórie mesta pod Urpínom. Predstavenie vzniklo na motívy knihy Moja Banská Bystrica od Slavomíry Očenášovej – Štrbovej.

20.15: PREMIETANIE V ZÁHRADE VILY 2: 
Kino Fest Anča / Najlepšie svetové animované filmy 
(pásmo, 2015/2016, 86 min.)
Desať súčasných snímok je reprezentatívnym výberom jedinečných autorských prístupov, nápaditých výtvarných štylizácií a originálnych techník, aké dokáže ponúknuť jedine animovaný film.

PROGRAM SEPTEMBER:

PREMIETANIE V ZÁHRADE VILY 3: 
Muž, ktorý zachránil Louvre 

streda 6. 9. o 20.15
Vila Dominika Skuteckého, Horná 55
(dokument, FR, 2014, 57 min., r. Jean-Pierre Devillers)
Portrét Jacquesa Jaujarda, ktorý počas 2. svetovej vojny zmaril plány vlády vichistického Francúzska a zorganizoval evakuáciu viac ako štyroch tisícov umeleckých skvostov.

OD BODU K PAMÄŤOVEJ STOPE – edukačná výstava 
štvrtok 7. 9. o 17.00 – vernisáž
Bethlenov dom, Dolná 8 
Výstava predstaví galerijnú zbierku v rôznych tematických kontextoch. Súčasne návštevníkovi ponúka možnosť interaktívne pracovať s vybranými zbierkovými predmetmi v digitálnej podobe.

DOMINIK SKUTECKÝ – NEZNÁME PORTRÉTY
utorok 12. 9. o 17.00 – vernisáž
Vila Dominika Skuteckého, Horná 55
V priestoroch pôvodnej neorenesančnej rodinnej vily Dominika Skuteckého je návštevníkom celoročne sprístupnená stála expozícia jeho diel. Od septembra do decembra ju obohatia zapožičané vzácne maľby Dominika Skuteckého zo súkromných zbierok. Návštevníci tak budú mať príležitosť si dočasne pozrieť doteraz nevystavené portréty z banskobystrického prostredia a jeden z posledných autoportrétov umelca na pozadí jeho známych obrazov. 

HOLOKAUST A OSUDY DETÍ DOMINIKA SKUTECKÉHO lI.
streda 13. 9. o 17.00
Vila Dominika Skuteckého, Horná 55
Tematizovaná prednáška priblíži na pozadí tragických osudov rodiny Dominika Skuteckého, maliara židovského pôvodu, príčiny, priebeh a dopad holokaustu.

MILAN SOKOL – RECYKLUS 2012 – 2017
štvrtok 21. 9. 17.00 – vernisáž 
Praetorium, Nám. Š. Moysesa 25
Výstava banskobystrického umelca a pedagóga Katedry výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB pri príležitosti jeho životného jubilea.

OD BODU K PAMÄŤOVEJ STOPE – tvorivá dielňa k výstave
sobota 30. 9. 13.00 – 16.00
Bethlenov dom, Dolná 8 
Návštevník sa aktívne, vlastnou tvorivou činnosťou oboznámi s elementami a princípmi predstavených výtvarných diel.


PROGRAM OKTÓBER:

JÁN TRIAŠKA – ŠTÚDIA RUKY
utorok 10. 10. o 17.00 – vernisáž
Bethlenov dom, Dolná 8 
Výstava vedúceho Katedry maľby FVU Akadémie umení a jeho nástenných veľkoformátových malieb je obsahovo zameraná na použitie motívu ľudskej ruky ako komunikačno-gestikulačného prostriedku pri každodennej medziľudskej interakcii. 

PODOBY INTERPRETÁCIE VO VIZUÁLNOM UMENÍ
utorok 17. 10. o 17.00
Bethlenov dom, Dolná 8 
Prednáška Michala Šedíka, vedúceho Katedry filozofie FF UMB, je úvodom do problému interpretácie vo vizuálnom umení. Zároveň analyzuje jednotlivé aspekty interpretácie a načrtáva prístupy z hľadiska rozličných disciplín ako semiotika, psychoanalýza, filozofia, sociológia a pod.

ANASOFT LITERA 2017 – čítanie finalistu

ONDREJ ŠTEFÁNIK: SOM PAULA
streda 18. 10. o 17.00 
Vila Dominika Skuteckého, Horná 55
Autorské čítanie s laureátom ceny Anasoft litera 2017 za najlepšiu prozaickú knihu vydanú v uplynulom roku, ktoré organizujeme spolu s Anasoft litera tradične na jeseň vo Vile D. Skuteckého.

SÚČASNÉ UMENIE – PROBLÉM ČI VÝZVA?

utorok 24. 10. o 17.00
Bethlenov dom, Dolná 8 
Prednáška galerijnej pedagogičky Daniely Čarnej je zameraná na možnosti vnímania a interpretácie vybraných diel súčasného umenia. Súčasne predstavuje praktické ukážky galerijnej pedagogiky na pôde Kunsthalle Bratislava, kde aktuálne pôsobí, a celoslovenský projekt Umenie zblízka. 

MOJA HUDBA – tvorivá dielňa 
sobota 28. 10. 13.00 – 16.00
Vila Dominika Skuteckého, Horná 55
Interaktívny, hudobno-tvorivý workshop Mareka Bolfa, určený pre všetkých, ktorých hudba baví. Súčasťou workshopu je výroba netradičných akustických nástrojov z recyklovaných predmetov, ako tiež realizácia rozmanitých zvukových a kontaktných aktivít.

OD BODU K PAMÄŤOVEJ STOPE – komentovaná prehliadka

utorok 31. 10. o 17.00 
Bethlenov dom, Dolná 8 
Pútavá prehliadka edukačnej výstavy, ktorá prezentuje zbierku galérie v rôznych tematických kontextoch. Súčasťou výstavy sú tiež interaktívne pomôcky, vďaka ktorým sa návštevník aktívne oboznámi s elementami a princípmi prezentovaných výtvarných diel.


PROGRAM NOVEMBER:

CREATIVE INDUSTRY KOŠICE – Escalator v BB
utorok 7. 11. o 17.00
Bethlenov dom, Dolná 8 
CIKE predstaví jeden zo svojich úspešných programov na vzdelávanie a rozvoj kreativity, ktorý podporuje jednotlivcov, skupiny, ale aj kultúrne organizácie z kreatívnej oblasti nielen v Košiciach. 

KONCERT MUSIC LAB
utorok 7. 11. o 18.00
Bethlenov dom, Dolná 8 
MusicLab je neustále sa vyvíjajúci hudobný inkubátor, ktorý vytvára zázemie pre nové hudobné projekty a rozvíja komunitu hudobníkov.

WORKSHOP/HUDBA 
Úvod do konceptov a technológií terénneho nahrávania

utorok 14.11. o 17.00
Bethlenov dom, Dolná 8 
Workshop Jonáša Grusku, performera, skladateľa a zvukového umelca, zameraný na skúmanie psychoakustických vlastností nahrávania zvuku a poľa za pomoci praktických ukážok rôznych záznamových zariadení založených na rezonančných vlastnostiach priestorov ako i materiálov.

ANASOFT LITERA 2017 – čítanie finalistky

ZUZANA CIGÁNOVÁ: AKSÁL
streda 22. 11. o 17.00 
Vila Dominika Skuteckého, Horná 55
Autorské čítanie s finalistkou ceny Anasoft litera 2017 za najlepšiu prozaickú knihu vydanú v uplynulom roku, ktoré organizujeme spolu s Anasoft litera tradične na jeseň vo Vile D. Skuteckého.

MILAN SOKOL – Recyklus 2012 – 2017 
tvorivá dielňa k výstave

sobota 25. 11. 13:00 – 16:00 
Praetorium, Nám. Š. Moysesa 25
Tvorivá dielňa zameraná na umeleckú tvorbu grafika Milana Sokola. Spoznajte jednotlivé grafické techniky a vytvorte si v kontexte výstavy vlastné dielo vychádzajúce z vizuálnych kódov súčasných konzumných produktov. 

Vstup voľný na všetky podujatia.

Tešíme sa na Vás!

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Partneri:
Anasoft litera
Kino v bazéne
Creative Industry Košice
MusicLab

Za podporu ďakujeme: 
BARZZUZ – čerstvá káva, fresh coffee 
Lunter
Urpiner