REŠTAURUJEME, DIGITALIZUJEME, SKÚMAME!

REŠTAURUJEME, DIGITALIZUJEME, SKÚMAME!

Stredoslovenská galéria od roku 2015 systematicky rozvíja činnosť ochrany a ošetrenia zbierkových predmetov – diel zo zbierkového fondu galérie. Realizuje projekty zamerané na reštaurovanie vybraných kolekcií diel, ktoré boli dlhodobo nevystavované z dôvodu poškodenia a zlej kondície. Alebo naopak: ide o diela zo zbierky galérie, ktoré sú vystavované v stálych expozíciách a vzhľadom k ich veku a dlhodobým prezentáciám akútne vyžadujú ošetrenie. Projekty zreštaurovaných diel sa zhodnocujú a prezentujú formou výstav v rámci edície Zreštaurované diela.

Reštaurovanie barokových obrazov s alegorickými výjavmi

Príbeh diela / reštaurovanie

Verejnosti boli doteraz predstavené zreštaurované diela na výstavách: 

ZREŠTAUROVANÉ – Stála expozícia Dominika Skuteckého (18. máj  – 31. október 2019)

Obrazy starej Bystrice – ZREŠTAUROVANÉ (23. jún – 28. august 2016)

Július Flache, Edmund Gwerk, Viliam Ruttkay-Nedecký (3. júl – 30. september 2018)

Ako na umenie…(16. október 2018 – 24. február 2019)

Ako na umenie…2 (príroda a krajina) (1. október 2019 – 21. jún 2020)

Ako na umenie…3 (portrét a figúra) (4. december 2020 – 28. marec 2021)

 

Dominik Skutecký: Trh v Banskej Bystrici, 1889, olej na plátne, výška 83.3 cm, šírka 113.5 cm, zo zbierky Stredoslovenskej galérie

Stav diela pred reštaurovaním, detail.

Stav diela po reštaurovaní, detail.