REŠTAURUJEME, DIGITALIZUJEME, SKÚMAME!

REŠTAURUJEME, DIGITALIZUJEME, SKÚMAME!

Stredoslovenská galéria od roku 2015 systematicky rozvíja činnosť ochrany a ošetrenia zbierkových predmetov – diel zo zbierkového fondu galérie. Realizuje projekty zamerané na reštaurovanie vybraných kolekcií diel, ktoré boli dlhodobo nevystavované z dôvodu poškodenia a zlej kondície. Alebo naopak: ide o diela zo zbierky galérie, ktoré sú vystavované v stálych expozíciách a vzhľadom k ich veku a dlhodobým prezentáciám akútne vyžadujú ošetrenie. Projekty zreštaurovaných diel sa zhodnocujú a prezentujú formou výstav v rámci edície Zreštaurované diela. Verejnosti boli doteraz predstavené výstavy: 

ŽREŠTAUROVANÉ – Stála expozícia Dominika Skuteckého

Obrazy starej Bystrice – ZREŠTAUROVANÉ 

Július Flache, Edmund Gwerk, Viliam Ruttkay-Nedecký

Aktuálne sa finalizuje projekt Reštaurovanie a výskum malieb Dominika Skuteckého. Projekt je realizovaný v spolupráci so Slovenskou národnou galériou, s odborníkmi: kurátorkou zbierky umenia 19. storočia Mgr. Katarínou Beňovou, PhD., reštaurátorom Mgr. art. Miroslavom Slúkom a chemičkou Ing. Stanislavou Trginovou, a tiež v rozšírenej spolupráci s Chemicko-technologickým oddelením Pamiatkového úradu SR pod vedením Ing. Jany Želinskej, PhD.

Reštaurovanie a výskum z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Diela reštaurujeme aj vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja.

Projekt je súčasťou reinštalácie Vily a prípravy novej stálej expozície Dominika Skuteckého: ZRENOVOVANÉ – Stála expozícia Dominika Skuteckého

Katarína Baraníková

 

 

Dominik Skutecký: Trh v Banskej Bystrici, 1889, olej na plátne, výška 83.3 cm, šírka 113.5 cm, zo zbierky Stredoslovenskej galérie

Stav diela pred reštaurovaním, detail.

Stav diela po reštaurovaní, detail.