REŠTAURUJEME, DIGITALIZUJEME, SKÚMAME! – Stála expozícia D. Skuteckého bude dočasne zatvorená

Reopening and gradual unveiling of the restored paintings and their analyzes is planned for March 2019.
14. februára 2012 – 13. marca 2019
Autor
Kurátor
Katarína Baraníková, Zuzana Majlingová

Stála expozícia Dominika Skuteckého bude dočasne zatvorená z dôvodu reštaurovania, digitalizovania a skúmania umelcových malieb zo zbierky Stredoslovenskej galérie a Slovenskej národnej galérie. Na otvorenie a postupné odhaľovanie zreštaurovaných malieb a ich analýz sa môžete tešiť už od marca 2019!

Ako prvé odhalíme najznámejšie dielo Trh v Banskej Bystrici. Obraz Vám predstavíme v zreštaurovanej podobe a priblížime jeho pútavý príbeh, históriu vzniku a migráciu v zbierkach, ako aj interpretáciu a identifikáciu ústredných postáv námetu maľby.   

Na projekte reštaurovania a výskumu malieb Dominika Skuteckého spolupracuje Stredoslovenská galéria so Slovenskou národnou galériou, reštaurátorom Mgr. art. Miroslavom Slúkom, chemičkou Ing. Stanislavou Trginovou a kurátorkou zbierky umenia 19. storočia SNG Mgr. Katarínou Beňovou, PhD.

Reštaurovanie a výskum z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Diela reštaurujeme aj vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja. Projekt je súčasťou prípravy novej reinštalácie Vily a stálej expozície Dominika Skuteckého /Skutezky/.

Špeciálna ponuka: Zároveň Vám ponúkame reprodukciu obrazu Trh v Banskej Bystrici za zvýhodnenú polovičnú cenu 35 Eur. Reprodukciu si môžete zakúpiť v hlavnej budove Stredoslovenskej galérie na Dolnej ul. 8 v Banskej Bystrici, 048/470 16 16, [email protected], [email protected].       

Expozícia maliara Dominika Skuteckého sa nachádza v autentickom prostredí umelcovej vily v centre mesta Banská Bystrica, kde sa Dominik Skutecký usadil koncom 19. storočia po dlhoročnom pôsobení vo Viedni a Benátkach. Skuteckého vilu sa podarilo získať a zrekonštruovať s cieľom vytvoriť jeho stálu expozíciu v roku 1994.

Aktuálne ponúka jedinečnú prehliadku maliarovej tvorby v štyroch celkoch. Úvodná časť približuje umelcov výtvarný vývin v prierezovom výbere – od žánrových malieb s výpravnými scénami z prostredia Benátok a neskoršieho banskobystrického obdobia, až po zriedkavé ukážky plenéru. Nadväzujúca kolekcia predstavuje jeho kultivovanú portrétnu tvorbu v lokálnom kontexte. Popri reprezentatívnych ukážkach a civilnejších portrétoch banskobystrických osobností sa tu vynímajú intímne portréty umelcovej rodiny. Na poschodí sú v pôvodnom priestore maliarovho ateliéru vystavené diela rôzneho charakteru, od štúdií približujúcich výtvarné postupy autora až po definitívne diela žánrových portrétov. Expozíciu uzatvára umelcov osobitý cyklus s pracovnou tematikou, v ktorom zdokumentoval pôvodné pracovné postupy kotlárov a prostredie banskobystrických medených hámrov v svetelných efektoch žeravých pecí. Skuteckého maliarsky temperament a vývin vynikal ovládaním kvalít tradičnej talianskej maľby a v neskoršom období špecifickým prístupom k svetelnej problematike luministickej (impresionistickej) maľby prelomu 19. a 20. storočia. Prehliadka je rozšírená o virtuálnu prezentáciu mapujúcu osudy umelca a jeho rodiny, ako aj reprodukcie autentických fotografií z umelcovej pozostalosti.

Obohatenie stálej expozície predstavujú pravidelné jesenné výstavy zo súkromných zbierok, ktoré sa konajú vo vile v rámci festivalu Prvý človek bol umelec. Doteraz boli uvedené výstavy Skuteckého diel Promenáda v Banskej Bystrici a Mater Dolorosa (2016) a Neznáme portréty (2017).  

Dominik Skutecký (1849 – 1921) pochádzal z rodiny židovského pôvodu, ktorá sa z jeho rodného Záhoria vysťahovala za lepšími existenčnými podmienkami do Viedne, centra rakúskej monarchie. V rokoch 1865 – 1869 absolvoval štúdiá historickej maľby na viedenskej akadémii a vďaka 3-ročnému štipendiu tiež v Benátkach na Reale Accademia di Belle Arti. Následne po polročnom študijnom pobyte v Mníchove, vtedajšom stredoeurópskom umeleckom centre, sa definitívne odklonil od strnulej akademickej historickej maľby. Vývin Skuteckého tvorby zásadne ovplyvnil práve kontakt s benátskym prostredím, kde sa aktuálne rozvíjala žánrová maľba a formoval módny mestský žáner.

Po prechodnom pôsobení vo Viedni (1871 – 1875), kde sa venoval najmä portrétnej maľbe na objednávku, sa vrátil do Benátok. Počas jeho „benátskeho obdobia“ (1876 – 1889) sa mu podarilo získať významnejšie zákazky od zahraničných obchodníkov s obrazmi a začal svoju tvorbu prezentovať na medzinárodných výstavách. Úspech získal najmä žánrovou maľbou populárnych sentimentálnych a anekdotických námetov z miestneho prostredia a chrámových interiérov.

Neskôr sa maliar s rozrastajúcou rodinou definitívne usadil v pokojnejšom prostredí Banskej Bystrice (1889 – 1921). Lokálne podmienky a podnety výraznejšie poznamenali aj charakter umelcovej tvorby, v ktorej sa posunul k tendenciám realizmu a rozvinul svetelné zámery aktuálneho stredoeurópskeho smeru – luminizmu v civilnejších maľbách žánrových výjavov, plenéroch a portrétnej tvorbe.

Katarína Baraníková

Virtuálnu prehliadku Stálej expozície Dominika Skuteckého si môžete pozrieť aj online.