Ako na umenie…2 (príroda a krajina)

Galériu otvárame 12. 5. 2020
1. októbra 2019 – 21. júna 2020
Autor Kurátor
Martina Martincová

Zem. Modrá planéta. Jedinečné a doposiaľ nenahraditeľné miesto pre život. Pokojná a neskrotná zároveň. Prírodné entity, ako baktérie, huby, rastliny, živočíchy, minerály, tvoriace prírodné spoločenstvá a dotvárajúce scenériu lesov, polí, lúk, hôr a vôd sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Pre človeka je príroda a krajina nielen miestom existencie, ale i priestorom na vnútornú meditáciu a hľadanie vlastnej identity. Stotožňujeme sa s prírodným životným kolobehom vzniku, dozrievania, zániku a znovuzrodenia. Čiary života, jemné žilky a cievy na našich rukách pozorujeme i na listoch rastlín. Naše emócie prisudzujeme zase prírodným živlom. Príroda je nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie. A paradoxne, človek svojou nezmyselnou túžbou po osobnom komforte či ľahostajnosťou voči nej narúša jej prirodzenú rovnováhu. Je vôbec homo sapiens v dobe rastúceho technického pokroku a závislosti na umelej inteligencii schopný žiť v súlade s prírodou, rešpektovať ju a chrániť? Práve počas roka 2019 si na Slovensku pripomíname 100 rokov Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR).

Edukačno-prezentačná výstava pod názvom Ako na umenie…2 (príroda a krajina) prezentovaná v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici pracuje práve s témou prírody a krajiny, zasadenej do rôznych tematických kontextov. Výstava z hľadiska kurátorského výberu predstavuje približne 60 diel od približne 40 autorov. Ide o staršie i novšie akvizície z oblasti maľby, kresby, grafiky a fotografie, ktoré sú súčasťou rozsiahleho galerijného zbierkového fondu. Zbierkový fond Stredoslovenskej galérie, ktorý aktuálne disponuje takmer 14 000 zbierkovými predmetmi, umožnil bohatý výber diel autorov pôsobiacich od konca 19. storočia až po súčasnosť. Ide prevažne o umelcov nielen s regionálnym, ale i celoslovenským významom. V rámci odbornej prípravy výstavy prešlo reštaurátorským zásahom celkovo 19 diel od 18 autorov.

Nejde tu o klasický výber v snahe mapovať vývoj krajinomaľby z hľadiska slohových variácií či súvisiacich tém. Ide skôr o predstavenie námetov prírody a krajiny (krajinné scenérie, prírodné živly, život v krajine, krajina a človek, fenomén fyzických a duševných hraníc, ekológia, prírodné zákony a pod.) v dielach umelcov rôznych umeleckých prúdov od akademizmu cez modernu, konceptuálne umenie či umenie v krajine v priamej nadväznosti na edukatívny rozmer. Pracuje s interpretačnými metódami a formami, ako cez umelecké diela vôbec o prírode a krajine uvažovať v jednotlivých úrovniach vnímania, skúmať ju, spoznávať a v neposlednom rade sa snažiť jej porozumieť a rešpektovať ju. Návštevníka nabáda a vťahuje prostredníctvom aktívnej hry s pomocou rozmanitých edukatívnych a zmyslových pomôcok k tvorivému myšlienkovému procesu.

Výstava pracuje s umením ako nástrojom vzdelávania. Nájsť vhodné metódy a formy práce s náročným súčasným divákom je jednou z aktuálnych výziev pre galérie. „Galérie dneška“ sú už nielen zbierkotvorné inštitúcie, inštitúcie slúžiace na prezentáciu umenia, ale čoraz častejšie a významnejšie ako doposiaľ zastávajú funkciu vzdelávaciu.

Edukatívna výstava Ako na umenie…2 (krajina a príroda) je pokračovaním série tzv. edukatívnych výstav realizovaných oddelením galerijnej pedagogiky na pôde Stredoslovenskej galérie, ktoré boli ocenené Cenou Rady galérií SR Biela kocka – 2. miesto za vzdelávacie projekty Od bodu k pamäťovej stope (2017/2018) a Ako na umenie… (2018/2019).

Počas trvania výstavy budú zrealizované rôzne sprievodné akcie: komentovaná prehliadka, workshopy, prezentácie zamerané na predstavenie tvorby umelcov venujúcich sa téme krajiny, až po premietanie filmov a diskusných prednášok orientovaných na oblasť spoznávania a ochrany prírody.

 

 Martina Martincová

 

///////

 

Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria

Názov výstavy: Ako na umenie…2 (príroda a krajina)

Zastúpení autori: P. Bartoš, M. A. Bazovský, M. Benka, L. Čemický, A. Čierny, Ľ. Fulla, M. Galanda, E. Gwerk, A. Hlaváček, I. Hudcovič, M. Kern, Z. Palugyay, R. Sikora, M. Švabinský, D. Tóth a iní.

Miesto konania: Bethlenov dom (1. poschodie), Dolná 8, Banská Bystrica

Termín výstavy: 1. október 2019 – 21. júna 2020

Koncepcia projektu a kurátor výstavy: Martina Martincová

Odborná spolupráca: Renáta Pondelíková

Reštaurátorská spolupráca: Miroslav Slúka, Peter Ližbetin

Grafický vizuál: Patrik Ševčík

Koncepcia architektonického riešenia výstavy a realizácia: Norbert Nečada

Výroba zvukového nosiča: Jozef Klimko

Preklad: Zuzana Szabóová

 

Výstavu a sprievodné aktivity z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a Mesta Banská Bystrica. Reštaurovanie 19 diel bolo realizované vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja.

Za podporu ďakujeme reštaurácii  firmám Alfa Bio, s. r. o., a Barzzuz, s. r. o., Banskobystrickému pivovaru, a. s.

Foto: Stredoslovenská galéria, Lukáš Rohárik