Július Flache, Edmund Gwerk, Viliam Ruttkay-Nedecký

Výstava predstaví výberovú kolekciu zreštaurovaných diel troch maliarskych osobností medzivojnovej moderny, ktorí pôsobili v regióne banských miest - Július Flache, Viliam Ruttkay-Nedecký (v Banskej Bystrici) a Edmund Gwerk (v Banskej Štiavnici). Na výstave sú prezentované menej známe diela zo zbierky SSG, ktoré boli dlhodobo nevystavované z dôvodu poškodenia a zlej kondície.
3. júla 2018 – 30. septembra 2018
Vernisáž výstavy 3. 7. 2018 o 17:00
Autor Kurátor
Zuzana L.Majlingová

Stredoslovenská galéria uvádza výstavu

Zreštaurované diela zo zbierky Stredoslovenskej galérie

Július Flache

Edmund Gwerk

Viliam Ruttkay-Nedecký.

Stredoslovenská galéria sa každý rok snaží návštevníkom v rámci edície Zreštaurované diela predstaviť menej známe práce zo svojej zbierky, ktoré boli dlhodobo nevystavované z dôvodu poškodenia a zlej kondície. Alebo naopak: ide o diela zo zbierky galérie, ktoré sú zapožičané v stálych expozíciách partnerských galérií a vzhľadom k ich veku a dlhodobým prezentáciám akútne vyžadujú ošetrenie. Z aktuálne zreštaurovaných diel vznikla aj súčasná výstava. Vystavené diela prešli procesom reštaurovania a komplexným reštaurátorským výskumom Mgr. art. Miroslava Slúku (SNG). K výstave sme vytvorili informačné video s reštaurátorom o ošetrených dielach (na pozretie tu).

Tento rok sme do reštaurátorského výberu zaradili autorskú kolekciu 54 malieb troch maliarov medzivojnovej moderny: Júliusa Flacheho (1892 – 1967), Edmunda Gwerka (1895 – 1956) a Viliama Ruttkaya-Nedeckého (1892 – 1967). Výstava zreštaurovaných diel zachytáva obdobie ich ranej tvorby po absolvovaní akademických štúdií, približne od 20. rokov 20. storočia, až po vrcholné práce, vytvorené na prelome tridsiatych rokov až do vojnových rokov. Prezentáciu nečleníme chronologicky, ale podľa žánrov, ktoré zodpovedali prirodzenému dobovému zaujatiu umelcov – krajinou, sociálnym motívom, intímnymi zákutiami mestských vedút a obľúbených prostredí, portrétom a aktom. V tematických celkoch a vzájomných porovnaniach príbuzných námetov výraznejšie vynikajú štýlové osobitosti maľby generačne blízkych umelcov, pôsobiacich v regióne banských miest – v Banskej Bystrici (Július Flache, Viliam Ruttkay-Nedecký) a Banskej Štiavnici (Edmund Gwerk).

 

Mgr. art. Miroslav Slúka v roku 1998 ukončil magisterské štúdium v odbore reštaurovania maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Jeho reštaurátorská tvorba má široký záber od reštaurátorských a konzervátorských prác nástenných malieb až po závesný obraz. Okrem iného spolupracoval na reštaurovaní Zelenej miestnosti so vzácnou nástennou maľbou z konca 15. storočia v Thurzovom dome v Banskej Bystrici, dnešnom sídle Stredoslovenského múzea.

Stojí tiež za reštaurovaním fresiek kristologického cyklu v Kostole sv. Martina v Čeríne. Od roku 2012 pracoval na národnom projekte Digitálna galéria (2011 – 2015) zameranom na digitalizáciu zbierkových predmetov zbierkotvorných galérií na Slovensku.

///////

Názov výstavy: Zreštaurované diela zo zbierky Stredoslovenskej galérie

Prezentovaní autori: Július Flache, Edmund Gwerk, Villiam Ruttkay-Nedecký

Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria

Reštaurátor: Miroslav Slúka

Kurátorka: Zuzana L. Majlingová

Návrh architektonického riešenia výstavy: Zuzana L. Majlingová

Technické riešenie architektonického návrhu a realizácia: Martin Fabian, Noro Nečada

Videodokument: Jakub Julény

Jazyková korektúra: Miroslava K. Valová

Preklad: Zuzana Szabóová, Juraj Skladaný

Grafický dizajn: Palo Snoha

Miesto: Bethlenov dom (1. poschodie), Dolná 8, Banská Bystrica

Trvanie: 4. júl – 30. september 2018

Vernisáž: 3. júla 2018 (utorok) o 17.00 hod.

 

Výstavu a reštaurovanie diel podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Za podporu ďakujeme reštaurácii Červený rak, firmám Alfa Bio, s. r. o., a Barzzuz, s. r. o., Banskobystrickému pivovaru, a. s., a kaviarni a cukrárni Caffee & Cake.

Tešíme sa na vašu návštevu!