Ako na umenie… 5 / zátišie

Edukatívno-prezentačná výstava

 

Šálka voľne položená na stole, cukornička dopoly zaplnená kryštálikmi cukru, hrušky a slivky pomiešané v miske, obrus precízne prestretý na stole, kvety usporiadané vo váze, utierka nedbanlivo prehodená cez stoličku, starožitný mlynček dômyselne naaranžovaný na poličke….

Svet okolo nás je plný predmetov, ktoré sú našou každodennou súčasťou. Na prvý pohľad úplne obyčajné a samozrejmé. A práve z týchto zdanlivo všedných vecí sa skladá náš svet. Kúsok po kúsku, molekula po molekule. Je na nás, či prejdeme okolo nich bez povšimnutia, alebo či sa na chvíľu zastavíme a pouvažujeme o nich. Možno si uvedomíme, že nielen ony sú našou súčasťou, ale aj my ich, že tvoríme jeden spoločný celok, ktorého každý jeden dielik je podstatný, zároveň niečím odlišný a originálny. Potom dokážeme pocítiť pravú vôňu kvetov, sladkokyslú chuť jabĺčok alebo omamnú arómu kávových zrniečok a uvedomiť si výnimočnosť tvarov každého jedného semienka púpavy vznášajúceho sa vo vetre či rozmanitosť farebných kombinácií na povrchu listu.

Vnímať rozmanitosť predmetov a možnosť uvažovať o nich nám sprostredkúvajú vizuálne diela predstavené na edukatívno-prezentačnej výstave Ako na umenie… 5 s témou zátišia, pričom sú členené do jednotlivých okruhov KVETY*ČAS, REÁLNE*ZMENENÉ, JEDLO*KOMPOZÍCIA, ŽIVÉ*NEŽIVÉ, KUCHYŇA*KAŽDODENNOSŤ. Výstava nám súčasne ponúka dve línie „čítania“ predstavených malieb, kresieb a grafík. Máme voľbu vnímať to, čo vidíme a intuitívne cítime, nechať pracovať naše zmysly alebo cez slovné asociácie porovnávať, hľadať ich hlbšie významy a vzájomné súvislosti. Medzi jablkami nehybne poukladanými na obrazovom plátne pekne jedno vedľa druhého alebo slivkami nepokojne rozhádzanými tu a tam existujú neviditeľné vzťahy, tiché dialógy odohrávajúce sa priamo pred nami. Aj kvety vo váze, ako ich umelec rozmanito zachytil v danom okamihu a trvalo zvečnil, prešli v skutočnosti svojím vývojom od púčika ku kvetu. Ten napokon zvädne a zanikne, tak ako všetko, čo je súčasťou kolobehu života, protikladov života a smrti, večnosti a pominuteľnosti. Môžu byť metaforou krehkosti nášho bytia a potreby pozornosti, prirodzenej pokory a opatery k bežným veciam, ktoré sú jednoducho tu a teraz.

 

Samotná výstava pracuje s prezentovanými dielami vizuálneho umenia ako s nástrojmi vzdelávania. Nájsť vhodné metódy a formy edukácie súčasného návštevníka je jednou z aktuálnych výziev pre galérie. Tie čoraz častejšie a významnejšie zastávajú vzdelávaciu funkciu.

Na výstave je predstavených približne 60 diel od 37 autorov pochádzajúcich z rozsiahleho zbierkového fondu Stredoslovenskej galérie s takmer 14 000 zbierkovými predmetmi. Ide prevažne o diela významných slovenských, ale aj českých umelcov, či japonského umelca Atsua Sakazumeho. Výber z jeho tvorby je súčasťou unikátnej zbierky zahraničnej grafiky, ktorou sa môže SSG ako jediná na Slovensku pýšiť.

Aj vďaka tematickým edukatívnym výstavám je možné opätovné prezentovanie diel zo zbierky SSG verejnosti. Tomu predchádza tiež odborná príprava a posúdenie kvality diel vrátane ich reštaurovania. Spomedzi odborne ošetrených dvanástich malieb a jednej kresby vyžadovala najrozsiahlejší reštaurátorský zásah olejomaľba Zátišie s hodinami vytvorená banskobystrickou maliarkou Karolou Skuteckou-Karvašovou, najmladšou dcérou významného umelca Dominika Skuteckého.

 

Výstava Ako na umenie… 5 / zátišie je pokračovaním cyklu edukatívnych výstav Ako na umenie…,  realizovaných oddelením galerijnej pedagogiky umenovedného úseku SSG, ocenených Cenou Rady galérií SR za odbornú činnosť Biela kocka – 1. miesto za edukatívne výstavy Ako na umenie… 2 / príroda a krajina (2019/2020) a Ako na umenie… 3 / portrét a figúra (2020/2021) a 2. miesto za edukatívnu výstavu Ako na umenie… 4 (2022/2023).

 

Martina Martincová

//

Počas trvania výstavy plánujeme realizovať pre odbornú aj širokú verejnosť rôzne sprievodné akcie ako komentovanú prehliadku, odborné prednášky a tematické workshopy.

 Výstava potrvá do 10. marca 2024.

 

//////////

 

Názov výstavy: Ako na umenie… 5 / zátišie

Zastúpení autori: Akidas Ambróz, Stanislav Balko, Andrej Barčík, Karol Baron, Miloš Alexander Bazovský, Elena Bellušová, Jozef Dorica, Marcel Dúbravec, Jozef Fedora, Rudolf Fila, Július Flache, Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Ladislav Gandl, Kvetoslava Gandlová, Gustáv Gerö, Anton Hollý, Jozef Kollár, Fero Kráľ, Rudolf Krivoš, Ján Kudlička, Emil Makovický, Dezider Milly, Ján Mudroch, Oto Opršal, Ján Paľo, Milan Paštéka, Atsuo Sakazume, Karola Skutecká-Karvašová, Vojtech Stašík, František Studený, Ester Šimerová-Martinčeková, Ivan Štubňa, František Suchánek, Max Švabinský, Stanislav Tropp, Jaroslav Vodrážka

Kurátorka výstavy: Martina Martincová

Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria

Miesto konania: Bethlenov dom (1. poschodie), Dolná 8, Banská Bystrica

Koncepcia projektu a edukačných výstupov: Martina Martincová, Zuzana Medzihorská

Odborná spolupráca: Renáta Pondelíková

Reštaurátorská spolupráca: Peter Ližbetin, Miroslav Slúka

Grafický vizuál výstavy a dizajn edukatívnych pomôcok: Patrik Ševčík

Trvanie výstavy: 18. október 2023 – 10. marec 2024

Vernisáž komentovaná prehliadka výstavy s reštaurátorom: 17. október 2023 o 17.00 hod. (utorok)

 

Foto: Nikoleta Gazdová

 

Výstava a reštaurovanie 1 diela boli realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Reštaurovanie 12 diel z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Zriaďovateľ Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.