Poskytovanie informácií a GDPR

Informácie o Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov môžete žiadať ústne, písomne alebo iným technicky vykonateľným spôsobom na sekretariáte riaditeľa Stredoslovenskej galérie, Dolná č. 8, 975 90 Banská Bystrica.

Kontakt na povinnú osobu: 
Mgr. Danka Ambrozová
tel/fax.: 048/470 16 15
e-mail: [email protected]

Na stiahnutie: 
INFORMÁCIE O SSG BB

Informácie o ochrane osobných údajov

10 základných otázok a odpovedí o ochrane osobných údajov