Poskytovanie informácií

Informácie o Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov môžete žiadať ústne, písomne alebo iným technicky vykonateľným spôsobom na sekretariáte riaditeľa Stredoslovenskej galérie, Dolná č. 8, 975 90 Banská Bystrica.

Kontakt na povinnú osobu: 
Mgr. Danka Ambrozová
tel/fax.: 048/470 16 15
e-mail: [email protected]
https://www.ssgbb.sk

Na stiahnutie: 
Informácie o Stredoslovenskej galérií (.pdf)
Smernica č. 1/2010 k aplikácii Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácii v SSG (.pdf)