Spomíname s úctou na PhDr. Kláru Kubičkovú, PhD.

Osobnosť PhDr. Kláry Kubičkovej, PhD. (*15.08.1936, Levice – †25.11.2022, Banská Bystrica ) – historičky architektúry je v kultúrnom kontexte, so zameraním na architektúru a pamiatky na Slovensku, všeobecne známa. Zažila exkurzie s prof. Vladimírom Wágnerom, katalogizovala mobiliár s doktorkou Alžbetou Günterovou v Betliari. Za svoju teoretickú a umeleckohistorickú odbornú činnosť v oblasti architektúry ako aj za celoživotnú činnosť v oblasti obnovy a ochrany kultúrneho dedičstva získala viacero ocenení: v roku 1991 získala Cenu Mariána Várossa, ktorá je výročnou cenou Asociácia teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia. V roku 1999 bola nominovaná na Cenu Dušana Jurkoviča za rok 1999, za činnosť v DOCOMOMO Slovakia. V roku 2001 získala Striebornú plaketu SR, pri príležitosti jej 65.narodenín. V roku 2005 dostala Cenu profesora Martina Kusého. V roku 2010 získala Cenu Banskobystrického samosprávneho kraja. Je tiež držiteľkou Ceny primátora Banskej Bystrice za rok 2011.  V roku 2014 jej bola udelená Cena Andreja Kmeťa, v roku 2019 získala Cenu Emila Belluša. V roku 2019 získala významné ocenenie aj v Maďarsku. V roku 2020 jej bolo udelené štátne vyznamenanie pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky. Bolo to najvyššie ocenenie, ktoré si veľmi vážila.

PhDr. Klára Kubičková, PhD. je autorkou mnohých odborných monografií, štúdií a článkov v odborných publikáciách, ktoré sa venujú architektúre (najmä od začiatku 20. storočia po súčasnosť) a rovnako aj významným osobnostiam a umelcom, pôsobiacim na území Slovenska. Výsledky svojej práce priebežne prezentovala aj prednáškami na odborných seminároch, sympóziách a konferenciách nielen na Slovensku ale aj v Maďarsku. Kurátorsky pripravila mnohé výstavy (ale aj katalógy k výstavám) a rozhlasové či televízne relácie. Výskumnú činnosť rozvíja aj po odchode do dôchodku. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriavala na teóriu hodnôt, metódy hodnotenia a rozvoja kritického myslenia. Bola kurátorkou vyše 70-tich výstav na Slovensku a v zahraničí. Svoje skúsenosti využívala v aktívnej pamiatkovej činnosti v pozícii konzultanta alebo oponenta. Od roku 1990 bola predsedníčkou Rady galérií Slovenska. Zároveň bola členkou Spolku architektov Slovenska, Slovenskej výtvarnej únie, Združenie historikov moderného umenia a i.. Od roku 1997 trvalo žila v Banskej Bystrici, kde pracovne pôsobila už v rokoch 1960 až 1977 (1960-1965, 1974- 1977 pôsobila v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti v Banskej Bystrici, 1965-1971 na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici ako odborná asistentka a v 1971-1974 v Oblastnej galérii v Banskej Bystrici ako vedúca odborného oddelenia). V rámci svojej práce realizovala viaceré pamiatkové výskumy, medzi nimi aj historických budov, kde sídli Stredoslovenská galéria. Vďaka jej osobnej iniciatíve vzniklo v Banskej Bystrici v roku 2012 Centrum architekta Ladislava Eduarda Hudeca v Banskej Bystrici. Svoj posledný výskum venovala tvorbe architekta Alexandra Skuteckého. Výskum bol ukončený výstavou v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici (trvanie výstavy: 11.9.2019-31.12.2021). Okrem umenia milovala kytice kvetov. Mnohí z nás si pri spomienke na ňu vybavia byt s príjemnou, pokojnou atmosférou, množstvom kníh a jej útlu postavu v kresle. Rada spomínala na úsmevné historky s kolegami.

Je nám cťou, že sme mohli byť súčasťou jej dní.