Akvizície SSG

Nadobudnuté zbierkové predmety Stredoslovenskej galérie:

2016

2017 

2018