Andy Zorino (SK)

Miera abstrakcie v konkrétnom živote klesá
Bethlenov dom, 07. apr – 19. júna 2016

Miera abstrakcie v konkrétnom živote klesá