Jakub Kopec

HYDROZOA, časť štvrtá, Stála expozícia Stana Filka SPACE IS THE PLACE
Bethlenov dom, 4. augusta 2020 – 31. augusta 2021

HYDROZOA, časť štvrtá, Stála expozícia Stana Filka SPACE IS THE PLACE