Jan Čumlivski

HYDROZOA, časť štvrtá, Stála expozícia Stana Filka SPACE IS THE PLACE
Bethlenov dom, 4. augusta 2020 – 31. augusta 2021

HYDROZOA, časť štvrtá, Stála expozícia Stana Filka SPACE IS THE PLACE

Tatrahundert
Bethlenov dom, 07. mar – 23. apr 2017

Tatrahundert