ARCHITEKTÚRA V GALÉRII: Obnova Mestského parku v Banskej Bystrici


25. apríla 2024
17:00 hod.
Bethlenov dom

ARCHITEKTÚRA V GALÉRII: Obnova Mestského parku v Banskej Bystrici

štvrtok 25. 4. 2024 o 17.00

Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica

Pozývame vás na prezentáciu víťazného súťažného návrhu na obnovu Mestského parku v Banskej Bystrici, ktorého autormi sú Lenka Gulačová, Romana Šašinková a Irenej Šereš.

Návrh pre obnovu parku vznikol na základe verejnej anonymnej súťaže návrhov, ktorú organizovalo mesto Banská Bystrica v spolupráci so Slovenskou komorou architektov, na príprave sa podieľalo viacero odborníkov a formou participácie aj verejnosť. Park sa nachádza v centre mesta, v tesnej blízkosti námestia. Aj napriek svojej výbornej polohe nevyužíva svoj potenciál a chátra. Aj to bol jeden z dôvodov a motiváciou mesta pre vyhlásenie súťaže návrhov. Park ako národná kultúrna pamiatka si nie len vyžaduje ale aj zaslúži špecifický odborný prístup obnovy, ktorý citlivo pristúpi k jeho krajinárskym hodnotám a zároveň vytvorí prostredie, ktoré z tohto hodnotného priestoru opäť vytvorí miesto pre trávenie času návštevníkov.

Prezentácia autorov návrhu ukáže krátku históriu parku, jeho vývoj v 20. storočí, pamiatkovo chránené hodnoty aj tie nechránené, ozrejmí  regulácie pri obnove chránenej kultúrnej pamiatky, s akými prístupmi obnovy sa pracuje a aká je celková koncepcia návrhu. V neposlednom rade autori odprezentujú víziu, ako by mal park po obnove vyzerať, aké budú jeho funkcie a čo všetko tam návštevník môže prežiť.

Pozornosť bude venovaná nielen funkciám ale aj objektom v parku, hlavne centrálnemu priestoru, kde je namiesto súčasného altánku navrhnutá fontána a zároveň priestor pre rôzne aktivity, súčasťou návrhu bude aj nový altánok, mýtny domček, ktorý bol pri stavbe kruhového objazdu asanovaný a kaviareň, ktorá vznikne zo súčasného objektu šatní.

Prednáška sa začne v Bethlenovom dome a následne sa uskutoční komentovaná prehliadka v Metskom parku v Banskej Bystrici.

 

O autoroch

Ateliér Gulačová + Šereš architekti vznikol po rokoch občasných spoluprác dvoch bývalých kolegov, majú za sebou množstvo projektov od interiérov cez rodinné domy, bytové domy, občianske stavby až po menšie či väčšie urbanistické a krajinné celky. Cieľom ich práce je premyslený a funkčný a užívateľsky príjemný priestor s dôrazom na kontext a koncept. Ateliér sídli v Bratislave, no projekty robia po celom Slovensku aj v zahraničí. Obaja študovali architektúru v Bratislave, Lenka Gulačová taktiež v Brne a Prahe, okrem architektúry aj krajinnú architektúru v Lednici, kde sa stretli počas štúdia s treťou autorkou návrhu Romanou Šašinkovou. Tá momentálne popri vlastných projektoch krajinnej architektúry pracuje na rozvojových projektoch pre mesto Příbor (CZ).

 

///

 

Termín: štvrtok 25. 4. 2024 o 17.00
 
Miesto: Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica

Vstupné: 2,- eurá / osoba


Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.