Detské ihrisko Hexagon / since 1969


4. júla 2023
17:00 hod.

Happening Stredoslovenskej galérie a Divadla Štúdio tanca.

4. júl 2023 / utorok o 17:00

Park pod Pamätníkom SNP, Banská Bystrica

Chceme upriamiť pozornosť na vzácne detské ihrisko Hexagon navrhnuté Jánom Ondrejovičom v roku 1969.

Umelecká, tanečno – hudobná improvizácia, realizovaná vo verejnom priestore mesta. Zapojíme divákov a povzbudíme kompetentné inštitúcie k záchrane originálneho autorského ihriska. Dnes je totiž v havarijnom stave, hoci bolo zapísané medzi pamätihodnosti mesta.