Nehnuteľné pamiatky židovskej komunity 


23. apríla 2024
17:00 hod.
Vila Dominika Skuteckého

Šiesta prednáška z cyklu Davidova hviezda pod Urpínom historika Jozefa Ďuriančika, ktorá sa venuje nehnuteľným pamiatkam židovskej komunity v Banskej Bystrici.

Nehnuteľné pamiatky židovskej komunity 

6. prednáška a komentovaná prehliadka mestom z cyklu: Davidova hviezda pod Urpínom

prednášajúci: Mgr. Jozef Ďuriančik

utorok 23. 4. 2024 o 17:00 

Vila Dominika Skuteckého, Horná 55, Banská Bystrica

Prednáškový cyklus o živote židovskej komunity v Banskej Bystrici Dávidova hviezda pod Urpínom pokračuje šiestou časťou: Nehnuteľné pamiatky židovskej komunity v Banskej Bystrici. Stretnutie milovníkov cyklu Davidova hviezda pod Urpínom sa uskutoční v exteriéri a zdôrazňujeme, že zraz záujemcov o túto časť histórie bude v utorok 23. apríla 2024 vo Vile Dominika Skuteckého o 17.00 hod. Odtiaľ pôjdu účastníci na miesta, kde sú umiestnené najvýznamnejšie židovské nehnuteľné pamiatky v meste. Pod vedením znalca histórie židovskej komunity v Banskej Bystrici Mgr. Jozefa Ďuriančíka získajú milovníci histórie dostupné informácie o tom, akú úlohu zohrali v minulosti a aké je ich súčasné postavenie.

Prechádzku rozkvitnutou Banskou Bystricou zvládnu aj menej nároční milovníci histórie mesta. 

Na jeseň pokračuje cyklus Dávidova hviezda pod Urpínom osobnosťami židovskej komunity. 

Vstupné: 2,- € 

Už realizované prednášky z cyklu Davidova hviezda pod Urpínom

1. Židia v Radvani (24. 10. 2023)
2. Príchod Židov do Banskej Bystrice (28. 11. 2023)
3. Zlatý vek v medzivojnovom období (23. 1. 2024)
4. Obdobie holokaustu (20. 2. 2024)
5. Kamene Stolperstein (26. 3. 2024)
 

Zriaďovateľ Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.