Ostrovy nikoho / prezentácia knihy


14. novembra 2023
17:00 hod.
Bethlenov dom

Pozývame na prezentáciu knihy:

Ostrovy nikoho / Maroš Rovňák

14. 11. 2023 o 17:00

Knižnica pri SSG, Bethlenov dom, Dolná 8

Ústrednou témou knihy Ostrovy nikoho je postoj západnej kultúry k smrti, ktorý prešiel v 18. storočí zásadnou premenou. Vizuálny umelec Maroš Rovňák sa venoval umeleckému výskumu posunu v našom vnímaní smrti od obdobia osvietenstva, ktoré podnietilo v Európe vznik moderných cintorínov a túto tému aj fotograficky mapoval na vybraných európskych aj slovenských cintorínoch 19. storočia.

Kniha prináša veľmi živý text, pozostávajúci z jeho úvah, rešerší a postrehov z jeho umeleckého výskumu. Podnázov knihy Hypomnemata je odkazom na antickú tradíciu písania, ktorú aktualizoval Michel Foucault v starosti o seba. Fragmentárne úvahy na pomedzí disciplín estetiky, teórie architektúry a histórie, literatúry, filozofie a vizuálneho umenia spája bytostný záujem na niečom, čo posledných 200 rokov odoláva našej predstavivosti.

Kniha je doplnená súborom autorových fotografií. Kniha vychádza vo vydavateľstve Horská lucerna ako jeho v poradí desiata publikácia. 

 

Vstupné: 2 eurá

 

Tešíme sa na Vás!

 

Vydanie knihy z verejných prostriedkov podporil Fond na podporu umenia.

Zriaďovateľ Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.