PREDNÁŠKA – Ilustrátor Emil Makovický


5. marca 2024
17:00 hod.
Bethlenov dom
Pri príležitosti mesiaca knihy si spomíname na významného slovenského ilustrátora akademického maliara Emila Makovického, ktorý od roku 1957 až do smrti v roku 1986 žil a tvoril v Banskej Bystrici.
 
Naviac nedávno, 12. februára uplynulo 116 rokov od jeho narodenia. Knihe Emil Makovický zasvätil významnú časť svojho tvorivého úsilia a to jednak ako ilustrátor hlavne kníh pre deti, ale aj ako grafik a typograf. Okrem knižnej ilustrácie sa venoval ilustrácii časopisu pre deti „Slniečko“, za ktorú v roku 1945 obdržal Vianočnú cenu.
 
Mnohé z ilustrácií Emila Makovického sú v majetku Stredoslovenskej galérie, podobne ako diela z jeho maliarskej tvorby, z ktorých niektoré sú momentálne vystavené aj na výstave Ako na umenie… 5 / zátišie. Stretnutie s ilustráciami Emila Makovického je spomienkou na tohto výnimočného človeka a umelca a zároveň priblíži pohľad na tvorivý proces vzniku jeho ilustrácií.
 
Prednášajúca: Eva Hnatová
Miesto: Bethlenov dom – knižnica, Dolná 8
Vstupné: 2 eurá