Príchod Židov do Banskej Bystrice / z cyklu Davidova hviezda pod Urpínom


28. novembra 2023
17:00 hod.
Vila Dominika Skuteckého

Pozývame vás na druhú prednášku z cyklu Davidova hviezda pod Urpínom a s ďalšími prednáškami budeme pokračovať aj v novom roku 2024!

////

Príchod Židov do Banskej Bystrice – 2. prednáška z cyklu: Davidova hviezda pod Urpínom

prednášajúci: Mgr. Jozef Ďuriančik

utorok 28.11. o 17:00

Vila Dominika Skuteckého, Horná 55

////

Banská Bystrica bola už pri svojom vzniku multietnickým mestom. Pritom mali v tom čase dominantné postavenie saskí hostia a boli to práve oni, ktorí si vymohli na feudálnej vrchnosti bezprecedentný zákaz usadzovania židovskej komunity v Banskej Bystrici.

Tento zákaz platil až do roku 1860, preto prví židia prichádzali do neďalekej Radvane. Až po roku 1860 sledujeme masový príchod židov do mesta Banskej Bystrice, ktorý viedol v roku 1865 k vzniku Židovskej náboženskej obce (ŽNO) a uplatnenie komunity v hospodárskej a kultúrnej oblasti mesta.

Žiaľ udalosti, ktoré nasledovali po 14. marci 1939 viedli k jej zániku a ani vývoj v rokoch 1945 – 1989 jej nebol naklonený. K revitalizácii ŽNO došlo až po roku 1989. Predvojnovú úroveň do dnešných dní však už nedosiahla. Napriek uvedeným skutočnostiam komunita zanechala v Banskej Bystrici svoju výraznú stopu v spoločenskom vývoji mesta, preto sme sa rozhodli priblížiť históriu tejto minority od jej formovania až po dnešné dni pod názvom Davidova hviezda pod Urpínom.

////////

Plánované prednášky z cyklu Davidova hviezda pod Urpínom

1. Židia v Radvani (24. 10. 2023 o 17:00)

2. Príchod Židov do Banskej Bystrice (28. 11. 2023 o 17:00)

3. Zlatý vek v medzivojnovom období (23. 1. 2024)

4. Obdobie holokaustu (20. 2. 2024)

5. Kamene Stolperstein (utorok 26. 3. 2024)

6. Nehnuteľné pamiatky židovskej komunity v Banskej Bystrici (23. 4. 2024)

 

Vsupné: 2 €

 

Zriaďovateľ Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.