SPOLU V GALÉRII / Zahrajme sa s obrazmi


26. apríla 2023
16:00 hod.
Bethlenov dom
Pozývame na workshop pre deti od 5 rokov a ich rodičov
 
Pozývame Vás sa zahrať a spoznať umenie cez svoj vlastný zážitok a tvorenie!
Na výstave malieb a kresieb sa zoznámime s rôznymi dielami, na ktorých spoznáme rozmanité témy, umelecké štýly a rôznorodé používanie farieb a tvarov.
Na aprílovom stretnutí tiež preskúmame, čo všetko môžeme vo vystavených dielach nájsť a vytvoríme si vlastné obrazy z prírodných materiálov. Zahráme sa na detektívov a zaktivizujeme naše hmatové a mozgové bunky cez zábavné hry a aktivity.
Prejdeme si tak zaujímavú výstavu Umenie Podkarpatskej Rusi – Československá stopa 1919 – 1938, ktorá mapuje umenie a kultúrne súvislosti medzivojnového obdobia 1. ČSR na území bývalej Podkarpatskej Rusi.
 
SPOLU V GALÉRII je program zážitkových tvorivých dielní k aktuálnym výstavám Stredoslovenskej galérie, ktorý ponúka deťom a ich rodičom (alebo starým rodičom) možnosť kvalitného trávenia spoločného voľného času, a to raz mesačne v priestoroch historických budov galérie v širšom centre mesta.
 
///
 
Workshop je určený pre deti od 5 rokov a ich rodičov alebo starých rodičov.
Kontakt a nahlasovanie: [email protected], 048 470 16 24, 0917 294 527
Rodič alebo dospelý sprievod je za dieťa zodpovedný.
Vstupné: 1,- euro / osoba

 

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.