Vernisáž výstavy Kúzelný svet vonkajšieho zdania


28. júna 2023
17:00 hod.
Bethlenov dom

Pozývame Vás na vernisáž výstavy spojenú s komentovanou prehliadkou kurátorky Štefánie Ďuricovej:

Kúzelný svet vonkajšieho zdania 

v stredu 28. júna o 17:00 

Bethlenov dom, Dolná 8

Výstava Kúzelný svet vonkajšieho zdania prezentuje prítomnosť módy vo vybraných dielach umelcov tvoriacich na našom území bývalej monarchie, pôsobiacich predovšetkým v mestskom prostredí. Výstavný projekt predstavuje mikropohľad na odievanie meštianstva v období medzi rokmi 1890 a 1914. Výstava bola v roku 2020 uvedená vo Východoslovenskej galérii, avšak v Banskej Bystrici bude rozšírená o diela zo zbierok Stredoslovenskej galérie a kontext výstavy sa upriami aj na región stredného Slovenska. Názov výstavy je odkazom na prvú časť knihy Gillesa Lipovetského Říše pomíjivosti, v ktorej sa autor zaoberá dejinami módy, poukazuje aj na vznik marketingových stratégií a voľného predaja z pohľadu konzumnej spoločnosti. Na jednej strane móda ilustruje aristokratický étos okázalosti a utrácania, avšak je v priamom protiklade voči modernému meštianskemu duchu šporovlivosti. Na strane druhej však móda zapadá do štruktúry modernej spoločnosti a pôsobí na hravú povrchnosť mondénneho sveta.

Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria v spolupráci s Východoslovenskou galériou

Trvanie: 29. jún – 1. október 2023

 

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.