Vstúpte, prosím: Vila Dominika Skuteckého


21. februára 2023
17:00 hod.
Vila Dominika Skuteckého

Nech sa páči, vstúpte, otvárame ďalšiu zrekonštruovanú časť Vily Dominika Skuteckého!

Po renovácii a reinštalácii Stálej expozície Dominika Skuteckého v roku 2020 sa Stredoslovenskej galérii podarilo zrenovovať aj časť infraštruktúry maliarovej vily – vstupné priestory, kancelárske priestory, zimnú záhradu a “študovňu” na poschodí. Realizácia prebiehala v rámci 1. etapy projektu “Bezbariérové úpravy a infraštruktúra prvého kontaktu s verejnosťou, Vila D. Skuteckého”, vďaka finančnej podpore zriaďovateľa Banskobystrického samosprávneho kraja.

Architekt projektu: Ing. arch. Jakub Kopec

Kurátorka: Mgr. Katarína Baraníková

Srdečne pozývame!