Yuri Korec & Co.: Vystaviť sa telu – NEPRÍBEH – pohybová inštalácia


21. apríla 2024
13:00 hod.
Bethlenov dom

Mĺkve nehybné telo hľadí na prázdnu galerijnú stenu. V istom momente začína od nej ustupovať, vzďaľovať sa jej, aby po pár metroch zastalo v akejsi nedokončenej póze. Stena (si) ho následne pritiahne naspäť a nemý telesný dialóg sa rozohráva od začiatku. Telo a fyzická bariéra pred ním však medzi sebou nebojujú. Proces odlúčenia a návratu prebieha na dobrovoľnej báze – stena a telo sú jedno, ktoré sa cyklicky rozpadá a opäť zoskupuje. Do tejto situácie vstupujú návštevníčka či návštevník galérie. Čomu sú vystavení? Dokážu telo vnímať len ako ďalší galerijný exponát alebo sa pre nich automaticky stáva subjektom príbehu?

 

Tanečné telo obyčajne považujeme za nositeľa určitého významu. Či už vedome alebo nevedome, zakaždým sa pokúšame dešifrovať jeho gestá, pózy, pohybové väzby. Telo vystavené v Stredoslovenskej galérii sa však od akejkoľvek interpretácie usiluje oslobodiť. Pokúša sa zbaviť identity a emócie. Jediné, s čím sa konfrontuje, je prázdna stena pred ním. K nej sa po celý čas vzťahuje, ignorujúc akýkoľvek ďalší kontext či divácky pohľad. Túži vzdorovať príbehu. Je to ale vôbec možné? Existuje gesto bez referencie? Pohyb v ne-pohybe? Plynutie v bezčasí?

 

Juraj Korec v dlhodobom projekte Vystaviť sa telu prinavracia pozornosť k telu, avšak nie ako k prostriedku, nositeľovi témy či funkcie, ale k telu ako k objektu pohľadu. V spolupráci s performerkami, performermi a teoretičkou umenia Michaelou Hučko Paštekovou skúma vystavovanie živého tela v prostredí galérie cez optiku rôznych choreografických postupov.

 

Trvanie podujatia: nedeľa 21.4. o 13:00 – 17 :00

 

Výskum a uvedenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.