Zlatý vek v medzivojnovom období / z cyklu Davidova hviezda pod Urpínom


23. januára 2024
17:00 hod.
Vila Dominika Skuteckého
Pozývame vás na tretiu prednášku z cyklu Davidova hviezda pod Urpínom
 
////
 
Zlatý vek v medzivojnovom období – 3. prednáška z cyklu: Davidova hviezda pod Urpínom
prednášajúci: Mgr. Jozef Ďuriančik
utorok 23. 1. o 17:00
Vila Dominika Skuteckého, Horná 55
 
////
 
Banská Bystrica bola už pri svojom vzniku multietnickým mestom. Pritom mali v tom čase dominantné postavenie saskí hostia a boli to práve oni, ktorí si vymohli na feudálnej vrchnosti bezprecedentný zákaz usadzovania židovskej komunity v Banskej Bystrici.
Tento zákaz platil až do roku 1860, preto prví židia prichádzali do neďalekej Radvane. Až po roku 1860 sledujeme masový príchod židov do mesta Banskej Bystrice, ktorý viedol v roku 1865 k vzniku Židovskej náboženskej obce (ŽNO) a uplatnenie komunity v hospodárskej a kultúrnej oblasti mesta.
 
Žiaľ udalosti, ktoré nasledovali po 14. marci 1939 viedli k jej zániku a ani vývoj v rokoch 1945 – 1989 jej nebol naklonený. K revitalizácii ŽNO došlo až po roku 1989. Predvojnovú úroveň do dnešných dní však už nedosiahla. Napriek uvedeným skutočnostiam komunita zanechala v Banskej Bystrici svoju výraznú stopu v spoločenskom vývoji mesta, preto sme sa rozhodli priblížiť históriu tejto minority od jej formovania až po dnešné dni pod názvom Davidova hviezda pod Urpínom.
 
Vstupné: 2 eurá
 
Zriaďovateľ Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.